بررسی نظام های هشدار و اجتناب از تصادف به صورت همیار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

در سال های اخیر با افزایش تعداد خودروها و ترافیک جاده ای، میزان تصادف ها افزایش پیدا کرده است. علت عمده تصادفات، خطای اطلاعاتی است. اگر بتوان سطح اطلاعات راننده از محیط اطراف را گسترش داد؛ تحول شگرفی در ایمنی حمل ونقل به وجود می آید ؛ این مسئله در ایران با توجه به درصد بالای تصادفات جاده ای ضروری میباشد. دستگاهی ،ADAS . 4 میسر می شود(ADAS)این مهم از طریق سیستم کم کراننده پیشرفته تعبیه شده درون خودرو است؛ این دستگاه، محیط را ارزیابی کرده و با ارسال اطلاعات اضافی و پیامهای هشدار به صورت سریع تر به راننده باعث عکس العمل مناسب در زمان مناسب متفاوتی وجود دارند؛ از این قبیل میتوان به سیستم های هشدار و ADAS میشود. سیستم های جلوگیری از تصادف همیار، تقویت دید و هشدار موقعیت خطرناک اشاره کرد. این مقاله توجه 5 دارد. سیستم های همیار به محض(CCWS)ویژه ای بر روی سیستم های همیار هشدار تصادف تشخیص خطر، راننده را به وسیله ارسال پیام هشدار آگاه می کنند تا نسبت به موقعیت واکنش نشان دهند. این مقاله با ارایه یک معماری برای سیستم های همیار به بررسی برخی روش های هشدار و اجتناب از تصادف و فناوری های قابل استفاده در خودروها به منظور اجتناب و جلوگیری از تصادف و مزایا و معایب هر روش و روش های انتشار پیام های هشدار می پردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!