مطالعه تاثیر حفاظت انجمادی به روش شیشه ای شدن بر جوانه زنی بذور پنبه ارقام ورامین و ساجدی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
ژرم پلاسم از جمله منابع ارزشمند در حوزه علوم زیستی و کشاورزی محسوب می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر حفاظت فراسرد به‎روش شیشه ای شدن بر شاخص های رشد و نموی بذور گیاه پنبه می باشد. تکنیک نگهداری در نیتروژن مایع از جمله روش های نگهداری بذر و سایر بافت های گیاهی است که در آن مواد گیاهی به‎طور نامحدود و بدون از دست دادن قوه نامیه قابل ذخیره سازی است. آزمایش حاضر به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی بذور پنبه (بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه) انجام گرفت. فاکتور اول رقم با دو سطح (ورامین و ساجدی) و فاکتور دوم زمان آب گیری با پنج سطح شامل (20، 40، 60، 80 و 100 دقیقه) و فاکتور سوم نوع محلول آب گیری در دو سطح (PVS2 و PVS3) و شاهد در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، زمان تیمار و نوع محلول بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال 1 درصد (P<0.01) معنی دار است. اثر متقابل رقم × زمان تیمار برای دو صفت طول ریشه چه و درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0.01). اثر رقم × نوع محلول نیز روی کلیه صفات معنی دار بود. زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت طول ساقه چه معنی دار بود و اثرات سه گانه رقم × زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0.01). از نتایج حاصله از این تحقیق می توان در حفاظت از ژرم پلاسم بذور پنبه بهره مند گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108026 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.