طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارزیابی کلی GLOBAL RATING روشی سریع و آسان است اما نمره ی دریافتی دانشجو توسط اساتید مختلف در آن متفاوت بوده و نیز در صورت تکرار ارزیابی، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد. پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزاری تحت عنوان چک لیست برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان در واحد پروتز پارسیل عملی، و نیز بررسی میزان رضایت مندی اساتید و دانشجویان از چک لیست طراحی شده انجام شد.

روش کار

با ارزیابی آیتم‎هایی در یک پنل تخصصی دیدگاه های اساتید اخذ و تغییرات لازم در آن اعمال و روایی محتوای چک لیست با روش Lawshe به تایید رسید. پایایی ابزار در دو سطح پایایی ارزیابان و پایایی ابزار با روش   test-re-test انجام شد. و میزان رضایت مندی اساتید و دانشجویان با استفاده از یک معیار 5 قسمتی بررسی و گزارش گردید.

نتایج

میزان رضایت مندی دانشجویان و اساتید از چک لیست بالا بود، بیشترین رضایتمندی اساتید در پاسخ به گزینه‎ی (به نظر شما این روش ارزیابی، تا چه اندازه در عدم تاثیرپذیری از نظر شخصی ارزیابان در نمره دهی موفق می‎باشد؟) با میانگین 6/4 امتیاز و کم‎ترین رضایتمندی هم درباره‎ی گزینه‎ی (به نظر شما سهولت استفاده از این شیوهی ارزیابی برای ارزیابان چه اندازه است؟) با میانگین 0/3 امتیاز به ثبت رسید.

نتیجه گیری

با توجه به روایی و پایایی مناسب چک لیست و نیز رضایت مندی دانشجویان و اساتید به نظر می رسد چک لیست طراحی شده بتواند برای ارزشیابی دانشجویان در این واحد درسی به کار گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.