تبیین رابطه بین تحول سازمانی (کوپ) و رضایتمندی مراجعین در پلیس شهرستان اردبیل

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تحول سازمانی با رضایتمندی مراجعین در پلیس (کوپ) شهرستان اردبیل انجام شده و جنبه نوآوری در سازمان پلیس را دارد. در این پژوهش ابتدا محقق به تبیین مولفه های تحول سازمانی و رضایتمندی مراجعین پرداخته و همچنین نظریه ها و مدل های مختلف تحول سازمانی و رضایتمندی را مورد بررسی قرار داده، سپس رابطه موجود بین آن ها را شناسایی و در نهایت به تبیین فرضیه های موجود پرداخته است. ابعاد تحول سازمانی بر اساس مدل محقق ساخته، از (32) گویه و (5) خرده مقیاس تشکیل شده که به منظور بررسی نگرش مراجعین نسبت به ایجاد تحول در نظام مدیریتی به کار می رود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعین به کلانتری های شهرستان اردبیل می باشند که به عنوان نمونه برحسب جدول مورگان (125) نفر انتخاب شدند؛ همچنین از کارشناسان سازمانی در امور انتظامی به تعداد (20) نفر جهت راستی آزمایی استفاده شده است. بررسی نتایج پژوهش نشان داد از نظر مراجعین و کارشناسان سازمانی با استقرار مولفه های تحول سازمانی، رضایتمندی مراجعین افزایش می یابد و از بین مولفه های تحول سازمانی از نظر مراجعین بعد رفتاری و از نظر کارشناسان سازمانی بعد فرآیندی، دارای بیشترین همبستگی است. درمجموع می توان گفت یافته های پژوهش نشان می دهد رضایتمندی مراجعین از پلیس کوپ شهرستان اردبیل در حد مطلوب است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.