دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

با استفاده از روش تحلیل هم واژگانی، ارتباط بین موضوعات علمی کشف، ساختار فکری حاکم شناسایی و جنبه های پژوهشی زیرمجموعه آشکار می‏گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی HPV (Human Papillomavirus) در جهان بود.

روش بررسی

این مطالعه به روش تحلیل هم‏واژگانی صورت گرفت. 17278 کلید واژه مستخرج از ‏ 13249 مقاله با موضوع HPV که طی بازه زمانی سال های 2014 تا 2018 در پایگاه Web of Science نمایه شده بود، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داد. جهت مشخص کردن کلید واژه های اصلی به منظور تعیین راهبرد جستجو، از سرعنوان های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) استفاده گردید.

یافته ها

126 کلید واژه پرتکرار شناسایی شد و «سرطان دهانه رحم» بیشترین فراوانی را داشت. با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی به روش Ward، 14 خوشه موضوعی به دست آمد. بزرگ ترین خوشه با 30 کلید واژه متعلق به «علایم و بیماری های ناشی از HPV» بود. جهت کسب بینش جامع تر و بهتر پیرامون ساختار موضوعات HPV، از نقشه دو بعدی بهره گرفته شد.

نتیجه گیری

تحلیل هم ‏واژگانی به خوبی می تواند ساختار علمی و فکری HPV را نمایان سازد و ابزار مناسبی جهت شناسایی موضوعات پرکاربرد HPV می باشد. به نظر می رسد که پژوهش های HPV، رابطه تنگاتنگی با مطالعات قلمروی پزشکی و سلامت همچون پیشگیری و درمان دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.