اثر ویژگی های اجتماعی خانوارهای ایرانی بر هزینه های مصرف غذایی

پیام:
چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی میزان انتقال شوک های موقت و دایمی درآمد به مخارج مصرفی کالاهای خوراکی خانوارها در ایران با استفاده از داده های پانلی شامل درآمد و مخارج مصرفی خوراکی خانوارها و شاخص های خوراکی خانوارها در چهارچوب مدل دایمی-موقت (PT) استفاده گردیده است. تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده جهت انجام برآوردهای لازم در این تحقیق روش حداقل مربعات معمولی (OLS) است. نتایج تحقیق بیان گر آن است که مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دایمی درآمد طی دوره مورد بررسی به میزان زیادی هموارسازی شده است. هم چنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متاهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد و مصرف کالا های خوراکی داشته و نقش مهمی در هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
555 -572
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.