توسعه نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

پیام:
چکیده:

شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص خود کمتر از شرکت های بزرگ در نوآوری باز فعال می باشند. هدف از این مقاله ارایه مدل ساختار همکاری شرکا در نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور انجام پژوهش تعداد 57 پرسشنامه توسط خبرگان فعال در شرکت های کوچک و متوسط تولیدکننده کالا و خدمات دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکمیل شد و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم به طراحی مدل پرداخته شده است. افق زمانی پژوهش حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. در این پژوهش با طراحی ساختار مناسب همکاری شرکا به دنبال بالابردن سود تجمیعی شبکه و شریک جدید می باشیم که در سناریوهای مختلف به بررسی رفتار متغیرهای اصلی مدل و متغیرهایی که تحت کنترل شرکا و شبکه می باشند پرداخته شده و نتایج آنها در قالب نمودارهایی ارایه گردیده است. در نهایت با اتخاذ استراتژی های مناسب از قبیل بهبود مکانیزم جذب ایده و انتخاب شرکایی که از منابع مالی بیشتری برخوردار هستند، سود تجمیعی شبکه و سود شریک جدید افزایش یافته است. نتایج این امکان را برای شرکت هایی که تصمیم به ایجاد ساختار همکاری در نوآوری باز دارند به وجود می آورد تا با بررسی سرمایه گذاری در هر یک از موارد اثرگذار در مدل، روند تغییرات سود شبکه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118434 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.