ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS

پیام:
چکیده:
گردشگری صنعتی بزرگ و یکی از پویاترین بخش های اقتصاد یک کشور محسوب می شود . امروزه، گردشگری در دنیا یکی از مهم ترین ابزار دولت ها برای معرفی فرهنگ به سایر ملت ها است. در این پژوهش، پس از شناسایی شاخص ها برای تعیین توان کاربری گردشگری و نرمال سازی آن ها، اقدام به اولویت بندی شاخص ها شد. روش های علمی استفاده شده در این پژوهشPROMETHEE به همراه روش AHP و روش ANP برای وزن دهی به شاخص ها در نرم افزار Expert choice و Super Decision بوده است. هر یک از روش ها با توجه به رویکرد خود رتبه بندی متفاوتی را ارایه دادند و در نهایت با واردکردن نتایج و روی هم گذاری نقشه ها در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، نقشه نهایی توان گردشگری منطقه تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در روش PROMETHEE، شاخص شیب در اولویت اول ، شاخص ارتفاع در اولویت دوم ، جهت جغرافیایی در اولویت سوم بود در حالی که در روشANP شاخص شیب در اولویت اول ، شاخص پوشش گیاهی در اولویت دوم و شاخص جهت جغرافیایی در اولویت سوم بود. نتایج وزن دهی شاخص ها به روش AHP نشان داد که بیشترین وزن را شیب و سپس تراکم پوشش گیاهی به خود اختصاص می دهند. برای گردشگری گسترده درحدود 98 درصد از منطقه دارای توان بسیار مطلوب و 2 درصد از منطقه دارای توان مطلوب است حال آنکه برای گردشگری متمرکز 62 درصد از منطقه دارای توان بسیار مطلوب ، 37 درصد از منطقه دارای توان مطلوب و 1 درصد دارای توان نامطلوب است. نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که این محدوده دارای توان بالقوه برای توسعه گردشگری است و می توان از طریق برنامه ریزی منطقی در راستای گردشگری پایدار ، امکان توسعه هر چه بیشتر گردشگری منطقه را فراهم نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118552 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.