کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از خطرناک ترین گون های عقرب بومی ایران همیسکورپیوس لپتوروس می باشد که زهر آن بسیار سمی و مسیول بیشتر مرگ و میر های ناشی از گزش عقرب در ایران است. چهار مهارکننده متالوپروتییناز (HLMetInhibit1-4) در زهر این عقرب یافت می شود. مهارکننده های متالوپروتییناز از مهم ترین پروتیین های دخیل در بسیاری از فرایندهای سلولی مانند بقای ماتریکس خارج سلولی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی ساختار و ویژگی های دو مورد از این مولکول ها و در ادامه کلونینگ و بیان آن ها برای اولین بار می باشد.

روش کار

مطالعات بیوانفورماتیکی و داکینگ مولکولی روی توالی های HLMetInhibit1 و HLMetInhibit2 (با شماره دسترسی MG764541 و MG764542 در NCBI)، صورت پذیرفت. پلاسمیدهای نوترکیب (pET-22b- HLMetInhibit1,2) پس از طراحی و سنتز، به میزبان E. coli BL21 منتقل شدند، Colony-PCR و الکتروفورز روی ژل آگاروز 1 درصد انجام گردید و القا بیان پروتیین ها در غلظت های متفاوت IPTG و زمان های مختلف صورت گرفت. سپس SDS-PAGE و رنگ آمیزی با کوماسی بلو و لکه گذاری وسترن انجام شد.

یافته ها

نتایج داکینگ تمایل اتصالی بیشتری را برای HLMetInhibit1 پیش بینی می کرد. کلونینگ ژن ها صورت گرفت. بیشترین میزان بیان پس از 5 ساعت و در غلظت 1 میلی مولار IPTG مشاهده گردید. صحت بیان پروتیین های HLMetInhibit1 و  HLMetInhibit2 با وزن های مولکولی 26 و 17 کیلو دالتون پس از SDS-page و لکه گذاری وسترن تایید شد.

نتیجه گیری

کلونینگ و بیان ژن مهارکننده های متالوپروتییناز 1 و 2 عقرب همیسکورپیوس لپتروس به عنوان پروتیین هایی نوین که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند انجام پذیر می باشد و امید است پس از انجام آزمایشات آتی in vitro و in vivo بتوان به کاندیدی مناسب برای تحقیق در زمینه های مختلف درمانی دست یافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.