اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی (PMS) یکی از رایج ترین اختلالات در زنان است که ابعاد مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و PMS بود.

روش بررسی

در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل 100 زن مبتلا به دیسمنوره اولیه و اختلالات PMS ساکن شهر قایمشهر در سال 1398 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به روش قرعه کشی در چهار گروه 25 نفری تمرین ورزشی، دارچین- زنجبیل، ترکیبی (تمرین ورزشی+ دارچین- زنجبیل) و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی ورزشی شامل هشت هفته تمرین کششی و پیاده روی، سه جلسه در هفته بود. کپسول 500 میلی گرمی دارچین- زنجبیل با شروع درد و 72 ساعت اولیه قاعدگی، سه بار در روز برای دو ماه مصرف می شد. شرکت کنندگان قبل و هشت هفته پس از مداخله ها با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد قاعدگی، ابزار غربالگری PMS و ثبت وضعیت روزانه PMS ارزیابی شدند. از آزمونهای t زوجی، من ویتنی، کروسکال والیس، آنالیز واریانس یک راهه و توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

پس از هشت هفته، شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه و نمره علایم جسمانی و روانی PMS در گروه های مداخله پایین تر از گروه کنترل بود (0/05>P). به علاوه تاثیر مداخله ترکیبی بر درصد تغییرات شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه و نمره علایم جسمانی و روانی در مقایسه با گروه های تمرین و دارچین- زنجبیل بیشتر بود.

نتیجه گیری کلی

هر یک از مداخله های غیردارویی پیاده روی همراه با تمرینات کششی، مصرف همزمان دارچین- زنجبیل و مداخله ترکیبی، اثرات مثبتی بر کاهش شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه و بهبود علایم جسمانی و روانی PMS دارند. بنابراین پیشنهاد می شود به عنوان شیوه های درمانی بی خطر و موثر برای درمان این اختلالات مورد توجه قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.