مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی رویت پذیر شدن جوانی برای علوم انسانی ایران انجام شده است. این پژوهش با تاکید بر دیرینه شناسی و تبارشناسی تلاش دارد آغازین لحظات شکل بندی جوانی همچون ابژه دانش-قدرت را بررسی کند و نشان دهد که جوانی چگونه پروبلماتیک (مسیله مند) شده است. از این رو از یک سو با بررسی نهادهایی که در فاصله سال های 1330 تا 1350 حول جوانی شکل گرفته اند، منطق کردارها را پی می گیرد و در سطح بعد با بررسی متونی که در این دهه ها درباره جوانی نوشته شده اند به بررسی گفتمان هایی می پردازد که جوانی را رویت پذیر و بدل به مسیله کرده اند. یافته ها نشان می دهند که چهار گفتار دینی، حقوقی، جامعه شناسانه و روان شناسانه در همدستی استراتژیکی که با یکدیگر دارند در چارچوب منطق توسعه و پیشرفت، جوانی را بدل به موضوعی برای آسیب شناسی می کنند. از این حیث آغازین لحظات شکل بندی جوانی همچون ابژه دانش-قدرت همراه است با آسیب شناسانه خواندن جوانی. این یافته ها با نظر به منطق رایج مطالعات آسیب شناسی اجتماعی در ایران امروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.