مقایسه عملکرد شناختی در سالمندان با فشار خون بالا و بدون فشار خون بالا

نویسنده:
پیام:
چکیده:
فشارخون بالا و اختلالات شناختی از مشکلات رایج در سالمندان است و شیوع آنها با افزایش سالمند شدن جمعیت، رو به افزایش است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف عملکرد شناختی در افراد سالمند با فشارخون بالا و افراد سالمند بدون فشارخون بالا انجام شد. این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل سالمندان شهر اراک بودند که از میان آنها، دو گروه 30 نفره به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یک گروه سالمندانی بودند که بر اساس پرونده پزشکی دچار بیماری فشارخون بالا بودند و گروه دیگر این بیماری را نداشتند. برای ارزیابی ابعاد عملکرد شناختی از آزمون مونترال استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندراهه نشان داد که در تمام خرده مقیاس های آزمون مونترال، سالمندان بدون فشارخون به صورت معناداری عملکرد بهتری نسبت به سالمندان با فشارخون بالا داشتند. بیشترین تفاوت عملکرد بین دو گروه در خرده مقیاس های زبان، محاسبه و توجه بود. این موضوع بیانگر اثرات فشارخون بالا بر عملکرد مغز است. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش لازم است برای سالمندان با فشارخون بالا، پروتکل های درمانی جهت بازتوانی شناختی آنها طراحی و اجرا شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.