توسعه مکران؛ ضرورت های داخلی و اهمیت منطقه ای

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جنوب شرق ایران همواره از محرومیت، توسعه نیافتگی و مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی رنج می برد. همین امر ضرورت توسعه بیش از پیش این منطقه را آشکار می سازد اما توسعه مناطق مستلزم سرمایه گذاری فراوانی است که در برخی موارد دولت ها در کوتاه مدت از تامین آن عاجزند. یکی از پیامدهای توافق هسته ای، فراهم آمدن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به توسعه منطقه ای از طریق مشارکت کشورهای خارجی است. از همین رو، دولت درصدد است با فراهم آوردن بسترهای داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به توسعه جنوب شرق کشور کمک کند. این نوشتار ضمن بررسی ضرورت های توسعه مکران، فرصت های موجود و همچنین چالش های فراروی آن را مورد بررسی قرار داده است.
توسعه مکران علاوه بر ضرورت های داخلی آن از جمله ایجاد توازن در توسعه ملی، برخورداری شهروندان از فرصت ها، خدمات و تسهیلات برابر، استفاده از پتانسیل های داخلی در جهت توسعه ملی، رفع تبعیض و احساس تبعیض در مناطق قومی و مذهبی، تنوع در فرصت های اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به تنگه هرمز، در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز فرصت هایی را برای ایران در پی خواهد داشت.
توسعه این منطقه سبب خواهد شد امکان دخالت و بحران آفرینی رقبای منطقه به ویژه اعراب در مکران و بلوچستان کاهش یابد. هم اکنون این کشورها در تلاشند از تفاوت‏های مذهبی و توسعه نیافتگی منطقه به مثابه عامل توسعه نفوذ خود در منطقه و ایجاد ناامنی در شرق و جنوب شرقی کشور استفاده کنند. بدیهی است با توسعه مکران، ضریب امنیتی کشور در این منطقه ارتقا پیدا خواهد کرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!