مقایسه فشار خون اندازه گیری شده با روش SPRINT و استاندارد در مطب

پیام:
چکیده:
مقدمه

شناخت روش های اندازه گیری فشارخون برای کنترل این بیماری ضروری است. گایدلاین های جدید بر استفاده از تکنیک های مناسب اندازه گیری فشار به ویژه دستگاه های قابل استفاده در منزل و اهمیت "فشارخون روپوش سفید" تاکید دارند. در گایدلاین آمریکایی با تاکید بر مطالعهSPRINT  (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) تعاریف و الگوی اندازه گیری فشار خون تغییر یافته است در حالی که گایدلاین اروپایی هنوز بر شیوه استاندارد اندازه گیری در مطب تاکید دارد. مشخص نیست که الگوی اندازه گیری  SPRINT باعث ایجاد چه تفاوتهایی در مقایسه با الگوی استاندارد می شود. این مطالعه به مقایسه روش های اندازه گیری فشارخون با دستگاه های جیوه ای و دیجیتال و بررسی تاثیر روش اندازه گیری SPRINT بر فشارخون می پردازد.

روش کار

فشار 87 بیمار سه بار متوالی، با فواصل 5 دقیقه ای در یک اتاق آرام اندازه گیری شد و میانگین آنها به عنوان فشار SPRINT در نظر گرفته شد. دو مرتبه از این اندازه گیری ها با دستگاه جیوه ای و بار سوم با دستگاه دیجیتال انجام شد. اعداد حاصل با فشار اندازه گیری شده به وسیله دستگاه دیجیتال در مطب و فشارخون اندازه گیری شده توسط پرستار در همان ویزیت مقایسه شدند.

یافته ها

فشارخون سیستولی اندازه گیری شده در حین ویزیت حدود 8/4 میلی متر جیوه از فشار خون اندازه گیری شده با روش SPRINT بالاتر بود (p<0.001). فشارخون دیاستولی اندازه گیری شده در مطب تقریبا 7/05 میلی مترجیوه بیشتراز فشار اندازه گیری شده به روش SPRINT بود. (p<0.001)

نتیجه گیری

نحوه اندازه گیری فشار خون و ابزار مورد استفاده تاثیر بسزایی در اعداد به دست آمده و تشخیص و روند درمان این بیماری دارد. این مسیله لزوم شناخت این روش ها و ابزار را می نمایاند. به نظر می رسد در کشور ما مطالعات کافی در این زمینه انجام نشده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.