شناسایی عوامل اخلاقی موثر بر مدل وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند

پیام:
چکیده:
زمینه

موضوع وفاداری مشتری به یک محصول یا علامت تجاری خاص ،اهمیت بسیاری در حیطه اقتصاد و تجارت دارد .وفاداری برای بسیاری از شرکت ها ،نوعی ابزار رقابتی شناخته شده و رشد بقای سازمان ها نیز به چگونگی وفاداری مشتریان آنها وابسته است. مشتریان اغلب با دادن شخصیت به برند ها برای آنها جنبه انسانی قایل می شوند و بازاریابان اکثر اوقات به کمک جایگاه یابی ،این ادراکات را ایجاد کرده یا تقویت می کنند. در این تحقیق به شناسایی عوامل اخلاقی موثر بر وفادرای مشتری با محوریت شخصیت برند پرداخته شده است.

روش

پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بود.  جامعه تحقیق مدیران ارشد و روسای شعب بانک ملت اصفهان بودند که 10 نفر از این خبرگان به صورت هدفمند با استفاده از نمونه گیری به روش اشباع به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بود. در نهایت داده ها با  روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی یا انتخابی در نرم افزار Maxqda  مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 73 کد باز از میان 401 مفهوم شناسایی شد. در بخش کدگذاری محوری، 73 کد اولیه در قالب 15 مقوله دسته بندی شد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد: ویژگی خدمات، ارزش مشتری، اعتماد برند (شرایط علی)، تصویر شرکت، عوامل سازمانی (شرایط زمینه ای)، رعایت قوانین و مقررات، مسیولیت پذیری، امانت داری، توجه به فعالیت های عام المنفعه (راهبردها) عوامل محیطی و رعایت موازین اسلامی (مداخله گر) ، حفاظت اطلاعات، رفتار اخلاقی کارکنان و اعتبار برند (پیامدها) در یک مدل پارادایمی از عوامل اخلاقی موثر بر وفاداری مشتری می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.