چرایی ذکر مطالب مربوط به همسران پیامبر (ص) در قرآن

پیام:
چکیده:

طرح مسایل مربوط به همسران پیامبر (ص) در قرآن کریم، که برای هدایت بشر در همه عصرها و نسل هاست، این پرسش را ایجاد می کند که خوانش و اندیشه در آیات مشتمل بر آن ها، چه سودی برای دیگران دارد؟ و هم این، دستاویزی برای طیفی از اتهام ها علیه قرآن و رسول اکرم (ص) با ادعای «خصوصی سازی» بخشی از قرآن از سوی پیامبر (ص) شده است. این نوشتار، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و روش کتابخانه ای، در صدد است از رهگذر «تاویل» مبتنی بر روایات، ضمن تبیین الگویی برگرفته از استخراج پیام های معرفتی، رفتاری و اخلاقی از این آیات، به پرسش یادشده پاسخ دهد. بر این اساس، تجرید آیات از خصوصیات و ملابسات، استخراج پیام کلی، و تطبیق آن بر مصادیق عصری، راز فایده مندی آیات برای عصرها و نسل هاست. افزون بر آن، برخی از مسایل مربوط به همسران پیامبر (ص)، در ارتباطی وثیق با مسایل اعتقادی مسلمانان است که ذکر آن ها را در متن کتاب آسمانی، نه تنها توجیه پذیر، که اجتناب ناپذیر می سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138029 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.