بررسی رضایت شغلی پرستاران و گروه پرستاری شاغل در موسسه کارآفرینان آوا سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه

نظام های بهداشتی در سراسر جهان با افزایش روز افزون چالش ها، گسترش نیازهای بهداشتی و محدودیت های اقتصادی روبرو هستند، تقریبا در تمام کشورها عمده ترین بخش نیروی انسانی شاغل در نظام بهداشتی پرستاران می باشند. عدم رضایت شغلی یکی از عوامل موثر در ترک حرفه ی پرستاری است. این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایت شغلی پرستاران موسسه کارآفرینان آوا سلامت انجام گرفته است.

روش  کار

این تحقیق به صورت توصیفی- مقطعی درسال 98 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و 533 پرستار در این مطالعه شرکت داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود و اطلاعات طی 3 ماه جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Spss v22و آزمون های آماری توصیفی استفاده گردید.

یافته ها

62% پرستاران از امنیت شغلی خود بعد از اشتغال در موسسه رضایت دارند. 77درصد پرستاران از وضعیت کلی خود نسبت به گذشته رضایت داشته اند. 63% از پرداخت به موقع حقوق خود رضایت دارند و بالغ بر 72% پرستاران از پرداخت حق بیمه توسط موسسه نیز راضی بوده اند.64% از پرستاران از تناسب بین کار و پرداخت خود ناراضی بودند و 54% پرستاران از یکسان نبودند شرایط خود با سایر پرسنل قراردلدی و رسمی گله مند بودند.

نتیجه گیری

بهبود مزایا به خصوص استفاده از امکانات رفاهی برای نیروهای موسسه به عنوان بزرگترین تامین کننده نیروهای شرکتی وزارت بهداشت و رعایت عدالت درپرداخت بین نیروهای شرکتی دانشگاه های مختلف به ویژه پرستاران در مقایسه با سایر کارکنان و ایجاد فضای آموزشی مناسب باعث افزایش رضایت پرستاران خواهد شد و در نهایت رضایت بیماران را به همراه خواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138789 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.