تحلیل شبکه اجتماعی از مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی در میان بهره برداران دام در استان یزد

پیام:
چکیده:

این پژوهش به سنجش آن قسمت از سرمایه اجتماعی شناختی که به ارزش هایی چون مشارکت و انسجام اجتماعی مربوط می شود پرداخته است. روش تحقیق بر اساس آنالیز تحلیل شبکه ای انجام گرفته و این شبکه را کلیه بهره برداران محلی دام استان یزد تشکیل داده اند. اطلاعات کیفی و کمی مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه تحلیل شبکه ای جمع آوری گردید. سپس از طریق نرم افزار های تحلیل شبکه یو.سی.آی نت و نت درا گراف روابط با استفاده از شاخص های ریاضی تراکم، اندازه، دوسویگی پیوند و تمرکز و همچنین مفاهیم حفره های ساختاری و نقاط برشی مورد آنالیز کمی و دیداری قرارگرفت. نتایج حکایت از شبکه ضعیف مشارکت در روابط بین گروهی بهره برداران دام با نمایش ساختار اجتماعی جزیره ای و روابط شکننده تحت تاثیر حفره های ساختاری متعدد است. ارزیابی شاخص های مختلف از جمله تراکم در شبکه مشارکت در حد ضعیف بدست آمد که مبین انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تاب آوری بهره برداران دام در مواجه با تنش های محیطی است. آنالیز شاخص دوسویگی پیوند نیز نشان دهنده همکاری های متقابل ضعیف و پایداری پایین شبکه است. آنالیز شاخص های مذکور در جامعه بهره برداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از یک بی نظمی اجتماعی رنج می برد. تمرکز بالای کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به پیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از شکل گیری روابط واسطه ای در سطح کلان شبکه شده است. نبود پل های ارتباطی با پراکندگی مناسب نیز باعث شده تا ابتکار و انسجام اجتماعی لازم در برخورد هوشمندانه و بموقع با مشکلات محیطی علی الخصوص خشکسالی کاهش یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
483 -500
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.