نقشه سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا

پیام:
چکیده:

برنامه ریزی حفاظت نیازمند شناسایی ادراک جوامع محلی درباره پراکنش استفاده ها است. مناطق مورد نیاز برای پشتیبانی رفاه این جوامع در درون و پیرامون مناطق حفاظت شده، پهنه استفاده مردمی نام دارد. براساس مبانی نظری و با توجه به اینکه هر مکانی برای جوامع محلی ارزش یا ارزش هایی دارد، شناسایی ارزش های مکانی، با ترکیب رویکرد مشارکتی و رویکرد صریح فضایی ممکن است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پهنه استفاده مردمی در دهستان دنا و در مجاورت منطقه حفاظت شده دنا است. در این راستا، مردم نگاری با شیوه هایی همچون پرسش نامه نیمه باز، مشاهده میدانی و مرور منابع به کارگرفته شده و سپس با نقشه سازی مشارکتی تکمیل شده است. جمع آوری داده های ارزش های مکانی (معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و حفاظتی) تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافته است. مشارکت کنندگان، این مناطق داغ ارایه خدمات را بر چهار نقشه پایه نشان گذاری کردند. پس از رقومی سازی داده ها، هم پوشانی فضایی این مناطق بررسی شده است. پهنه استفاده مردمی، از شمارش هم پوشانی های ارزش های معیشتی، اقتصادی و فرهنگی تعیین شده است. بیشترین سطح این پهنه در حوالی رودخانه ها، جاده ها و سکونت گاه ها است. منطقه حفاظت شده دنا زیر نفوذ استفاده های اقتصادی و فرهنگی است. ارزش حفاظتی شناسایی شده در بیرون منطقه حفاظت شده نیز، نیازمند برنامه ریزی حفاظت مشارکتی است. مناطق سه و دو ارزشی در پهنه استفاده مردمی، باید در اولویت برنامه ریزی آموزشی و حمایت مالی به منظور استفاده پایدار باشند. برنامه های آینده در دهستان دنا، باید بر چنین اقداماتی متمرکز باشد: جلوگیری از کشت زیر اشکوب جنگل ها، جلوگیری از آتش زدن دامنه های جنگلی، جلوگیری از تغییر کاربری، افزایش بازده آبیاری، مدیریت صحیح کشت، جلوگیری از برداشت بی رویه گیاهان دارویی و خوراکی و جلوگیری از شکار غیر قانونی حیات وحش. به کارگیری شیوه نوشتار پیش رو، زبان مشترکی برای گفتمان میان حفاظت و استفاده های مردمی فراهم می سازد؛ همچنین زمینه ساز آموزش، توانمندسازی و جلب مشارکت جوامع محلی و یادگیری از آن ها است.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139154 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.