شناسایی ابعاد موثر در توسعه ملی شطرنج ایران

پیام:
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد موثر در توسعه ملی شطرنج ایران است. روش تحقیق مورد استفاده روش زمینه یابی و از نوع اکتشافی بود و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل استادان دانشگاهی با تخصص در زمینه شطرنج کشور در رده های مختلف و سطوح ملی و بین المللی بود. روش نمونه گیری به صورت نظری بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (17مصاحبه با 14 نفر) که از سه نفر از خبرگان دو مرتبه مصاحبه انجام پذیرفت. همچنین پایایی مصاحبه ها از روش باز آزمون (83/0) به دست آمد. در مجموع، داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی شناسایی و دسته بندی شدند که شامل 27 کد محوری هستند، که به طورکلی این عوامل در قالب 9 مفهوم اصلی توسعه ملی شطرنج ایران شامل استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی، بودجه و منابع مالی، توسعه مربیان و نیروی انسانی، تجهیزات سخت افزاری، مسابقات و اردوهای ورزشی، انگیزش و حمایت از منابع انسانی و شرایط اقلیمی اند. با توجه به یافته های پژوهش، توجه به عوامل مذکور موجب توسعه و پیشرفت شطرنج در سطح ملی خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139175 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.