تعیین تنوع گونه های کنه های سخت در گوسفندان شهرستان سبزوار

پیام:
چکیده:
برخی از کنه های سخت از ناقلین مهم عوامل بیماری زا به حیوانات و انسان ها هستند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی کنه های گوسفند و تغییرات فصلی جمعیت کنه ها در شهرستان سبزوار انجام شد. این مطالعه در بهار 95 تا زمستان 95 انجام شد. در مجموع 800 راس گوسفند به طور تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 400 کنه بالغ جمع آوری شد و سپس در الکل اتانول 70% و 5% گلیسیرین نگهداری شده و با استفاده از کلیدهای تشخیصی تعیین گونه گردید. براساس نتایج حاصله در این بررسی، دو جنس و چهار گونه از جمله هیالوما آناتولیکوم (Hyalomma anatolicum) (40%)، ریپی سفالوس تورانیکوس (Rhipicephalus turanicus) (30%)، هیالوما اگسکاواتوم (Hyalomma excavatum) (25/16%) و ریپی سفالوس بورسا (Rhipicephalus bursa) (75/13%) شناسایی گردید. شایع ترین کنه، هیالوما آناتولیکوم بود. شیوع کنه ها در گوسفندان 5/22% بود و بیشترین میزان آلودگی در فصل بهار (53%) مشاهده گردید. در این مطالعه بیشترین میزان آلودگی کنه ای در ناحیه سر و گوش (5/49%) گزارش گردید. کنه ها در انتقال بیماری هایی مانند تیلریوز، بابزیوز، آناپلاسموز و ارلیشیوز نقش دارند. بنابراین نتیجه این مطالعه می تواند در پایش برنامه های کنترل آن ها و در نتیجه پیشگیری از بیماری های منتقله بسیار حایز اهمیت و مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.