چالش های امنیتی رایانش مه در حوزه ی سلامت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رایانش مه بستری مجازی است که موجبات ذخیره سازی، محاسبه و خدمات شبکه ای بین مراکز داده ابری و ابزارهای نهایی را فراهم می کند. رایانش مه با سیستم های نظارت فوری حوزه ی پزشکی منطبق است در چنین سیستم هایی حجم انبوه داده از حسگرهای محیطی و زیستی متعددی به دست می آید. از سوی دیگر ساختار باز و توزیع شده ی رایانش مه در برابر تهدیدات امنیتی، آسیب پذیر و ضعیف است. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی چالش های امنیتی رایانش مه در حوزه ی سلامت است.

روش بررسی

 این پژوهش از نوع آمیخته و کاربردی است که در سه مرحله در بهار 98 انجام گردید. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدهای امنیتی فناوری رایانش مه از بین منابع کتابخانه ای شناسایی گردید. در مرحله ی دوم نظر متخصصان فناوری اطلاعات متشکل از 12 نفر شاغل در حوزه ی سلامت با استفاده از روش دلفی ارزیابی گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، کدهای امنیت رتبه بندی گردید.

یافته ها

 با توجه به نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتب فازی حملات شبکه (0/31)، ارتباطات امن (0/23)، تشخیص هویت و کنترل دسترسی (0/19)، اعتماد (0/15) و حریم خصوصی (0/12) در عوامل امنیتی رایانش مه دارای بیشترین اهمیت بودند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان داشت که حملات شبکه و ارتباطات امن، مهمترین چالش های به کارگیری رایانش مه در حوزه ی پزشکی محسوب می شوند؛ به دلیل اینکه گره های شبکه مه معمولا در نقاط مختلفی با محافظت ضعیف تر مستقر می شوند؛ از همین رو ممکن است با حمله ی بدافزارهای مختلفی روبه رو شوند. در نتیجه سیاستگذاران باید به نقش این چالش ها در پیاده سازی رایانش مه آگاه باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.