عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

برنامه ریزی استراتژیک علم و هنر تحلیل استراتژیک و پیش بینی تغییرات محیط داخل و خارج سازمان، تعیین اهداف استراتژیک، توسعه ی استراتژی های مناسب و تخصیص بهینه ی منابع برای دستیابی به مزیت برتری است. برنامه ریزی استراتژیک نقش بسزایی در ارتقای عملکرد بیمارستان ها دارد. بیمارستان های ایران با چالش هایی در برنامه ریزی استراتژیک مواجه هستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه ی کیفی با روش پدیدارشناسی و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 47 نفر از اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک 17 بیمارستان استان تهران در سال 1395 انجام شد. داده های پژوهش با روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. تعداد 44 عامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان ها شناسایی و در قالب 8 موضوع اصلی و 23 موضوع فرعی دسته بندی شدند.

یافته ها

اعتقاد به مفید بودن برنامه ی استراتژیک، توجیه مدیران و کارکنان نسبت به ضرورت برنامه ریزی استراتژیک، حمایت مدیران ارشد، تشکیل تیم مناسب برنامه ریزی استراتژیک، انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک، تقویت روحیه کارگروهی، ترویج فرهنگ خلاقیت، توان مندسازی و مشارکت فعال کارکنان، تامین منابع مورد نیاز، ایجاد سیستم اطلاعاتی مناسب، توسعه ی سیستم مدیریت فرایندهای کاری و بیمار محوری برای تدوین و اجرای موفق برنامه ی استراتژیک در بیمارستان ها ضروری است.

نتیجه گیری

تقویت مدیریت و رهبری، برنامه ریزی صحیح، فرهنگ سازمانی مناسب، یادگیری سازمانی و مدیریت صحیح کارکنان، مشتریان، منابع و فرایندها منجر به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک خواهد شد. مدیران باید از مدل متناسب با ساختار و فرهنگ بیمارستان ها برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده کرده، مشارکت فعالی در برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند، منابع لازم را تامین کنند و فرایند اجرای استراتژی را مدیریت و رهبری کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.