طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمدیریتی در مراقبت شکستگی های استئوپروتیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

شیوع شکستگی های استیوپروتیک که به ناخوشی و مرگ ومیر در سالمندان می انجامد، در جهان رو به افزایش است. برنامه های کاربردی در سلامت همراه، با توانمندسازی بیماران باعث افزایش مشارکت آنان در مدیریت سلامت خودشان می گردد. این موضوع در بهبود نتایج بهداشتی در بیماری های مزمن اهمیت بسیاری دارد. به همین جهت این مطالعه، با هدف ایجاد برنامه کاربردی خودمدیریتی موبایل برای بیمارانی با شکستگی های استیوپروتیک انجام گرفت.

روش بررسی

در مطالعه ی توصیفی-توسعه ای حاضر، ابتدا داده های لازم برای پژوهش از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای، گایدلاین ها و مرور برنامه های کاربردی جمع آوری گردید. سپس از پرسشنامه ای جهت اعتبارسنجی و تعیین اهمیت این عناصر از دیدگاه پزشکان استفاده شده و طراحی منطقی برنامه کاربردی با استفاده از داده های به دست آمده صورت گرفت. در نهایت، برنامه کاربردی در محیط Android studio ایجاد و سپس ارزیابی شد.

یافته ها

بخش های اصلی برنامه شامل اطلاعات پیشگیری از بیماری، ابزار ارزیابی خطر شکستگی و اطلاعات مربوط به خودمدیریتی در مراقبت شکستگی های استیوپروتیک می باشد که خود دارای دو بخش شکستگی لگنی و سایر شکستگی ها می باشد. هم چنین، امکاناتی مانند امکان تنظیم برنامه ی ورزشی، یادآورها و پرونده پزشکی را فراهم می آورد. درنهایت عملکرد برنامه کاربردی ارزیابی شده و مطابق انتظارات بود.

نتیجه گیری

این برنامه ی کاربردی دارای محتوای معتبر است و می تواند برای کمک به بیماران با شکستگی های استیوپروتیک به منظور مدیریت بیماری و یادگیری مهارت های خودمدیریتی استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139475 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.