مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری با تاکید بر اهداف، کارکردها و اقدامات

نویسنده:
پیام:
چکیده:

سازمان ها بدون در نظر گرفتن نظام های دقیق طراحی شده و هماهنگ، نمی توانند به حیات خود ادامه بدهند و به اهداف بلند مدت خود جامه عمل بپوشانند. مدیران ارشد هر صنعت و سازمانی، در صورتی که نگاه سیستماتیک نسبت به سازمان یا صنعت خود داشته باشند، می توانند در طراحی یک نظام سازمانی کارا موفق گردند. یکی از مهم ترین این نظام ها، نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان است که تاثیر چشم گیری بر عملکرد و بهره وری سازمان دارد. مدیریت منابع انسانی در هر صنعتی حایز اهمیت بسیار است و صنعت گردشگری نیز از این مقوله مستثنی نیست و حتی می توان گفت که منابع انسانی در این صنعت بسیار حیاتی تر از هر صنعت دیگری است چرا که، صنعت گردشگری شامل فرآیندهای عاطفی، زیبایی شناسی و اطلاعاتی است که در صنایع دیگر از اهمیت کمتری برخوردار هستند و این ویژگی ها جزء خصایص انسانی است. با توجه به این مهم، مقاله حاضر درصدد تبیین مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری با تاکید بر اهداف، کارکردها و اقدامات است، که به شیوه توصیفی- تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگارش یافته است.

کلیدواژگان:

مدیریت منابع انسانی، صنعت گردشگری، کارکردها و اقدامات

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139603 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.