بررسی بعضی تجربیات در پخش سیلاب به عنوان روشی موثر در استفاده از آبهای نابهنگام

پیام:
چکیده:

بخش عمده ای از کشور ایران، اقلیم های خشک و نیمه خشک دارد و مشکل آب همواره در بسیاری از مناطق کشور وجود داشته است. درسال های اخیر با افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعت، این چالش ابعاد گسترده تری به خود گرفته و به همین روی مهار آب و توسعه منابع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. احداث سد به عنوان یکی از راه‌های اساسی کنترل سیلاب به شمار می‌رود. با اینکه احداث اصولی سدها خسارات انسانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌ها را به حداقل رسانده، اما سدها با مشکلات زیست محیطی روبرو هستند. از طرفی ذخیره آب سیلاب در آبخوان  از حیث حفظ کیفیت آب بسیار مناسب است، مسایل زیست محیطی کمی دارد و عمر بهره برداری از آن هم بسیار زیاد است. در حال حاضر برای استحصال آب با اهداف مورد نظر در ایران، از روش های مختلف تغذیه مصنوعی از جمله پخش سیلاب در آبخوانها استفاده می شود. از نتایج اجرایی شبکه های پخش سیلاب علاوه بر کاهش خسارات ناشی از سیل می توان به تغذیه سفره های آب زیرزمینی، بهبود پوشش گیاهی، بهبود کیفیت آب آبخوان، کنترل فرسایش خاک و احیای مراتع اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نتایج کمی و کیفی حاصل از اجرای این طرحها در کشور و نهایتا رفع نقاط ضعف سیستم های موجود و بهره گیری از فرصت های تغذیه مدیریت شده آبخوان به عنوان روشی مناسب برای ذخیره آب انجام شده است.

کلیدواژگان:

تغذیه آبخوان، تغذیه مصنوعی، تغذیه مدیریت شده آبخوان، ذخیره سیلاب، پخش سیلاب

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.