ارزیابی سیستم توزیع متمرکز پوشاک با رویکرد تقسیم مخاطره (مطالعه موردی)

پیام:
چکیده:

زمانی که یک زنجیره عرضه ازنظر مکان های توزیع پراکنده می شود، ریسک ها افزایش می یابند و بر عملکرد بهینه موجودی برای ارضای تقاضا تاثیر می گذارد. مفهوم اساسی تقسیم مخاطره بر تجمیع موجودی در سیستم متمرکز در مقابل سیستم های چندمکانی است که نه تنها سود را افزایش می دهد بلکه سطوح موجودی و هزینه ها را افزایش می دهد. با توجه به تقاضای متغیر کالای پوشاک، مدیریت موثر موجودی در زنجیره عرضه پوشاک باعث کاهش هزینه ها و رقابت پذیری می شود. در این مقاله، اثر عدم قطعیت تقاضا در یک سیستم چند مکانی تحت دو راهبرد متمرکز و غیر متمرکز سنجیده می شود. اثر تقسیم مخاطره و نتیجه ی آن در یک سیستم کنترل موجودی (s,S) تحت دو سناریو 1) تقاضای تصادفی و 2) تقاضا و مهلت تحویل تصادفی برای یک شرکت تولیدی پوشاک حلقوی و زنجیره عرضه دوسطحی آن تحلیل  می شود. شبکه عرضه، به صورت یک تولیدکننده، چند توزیع کننده و چند خرده فروش (نقاط تقاضا) در نظر گرفته می شود. سپس مکان یابی انبار تجمیعی باهدف کمینه سازی هزینه های لجستیکی و با ملاحظه انواع مدهای حمل ونقل انجام می شود. نتایج عددی نشان می دهد که در صورت نرمال بودن تقاضای کالا ها و خطی بودن هزینه نگهداری، سیستم متمرکز میانگین موجودی کمتری در مقایسه با سیستم غیرمتمرکز دارد. درنهایت، میزان تغییرات میانگین موجودی سیستم متمرکز به تغییرات سطح خدمت، آنالیز حساسیت می شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.