ارائه مدل دوهدفه برنامه ریزی تصادفی خدمات پرستاری

پیام:
چکیده:

از دلایل بالا بودن مدت زمان انتظار بیماران در بیمارستان ها، نبود کادر متخصص کافی در بیمارستان است، لذا بهینه نبودن هزینه ها و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستان ها نشات گرفته از به کارگیری روش های سنتی و غیرعلمی در تخصیص پرستاران به شیفت ها می باشد. مقاله حاضر جهت تعیین حداقل پرستار موردنیاز با توجه به مراجعه بیماران در زمان های مختلف، تعیین برنامه نوبت کاری با کمترین ساعت کاری موردنیاز و برنامه ریزی نوبت کاری پرستاران در هر یک از شیفت ها با کم ترین هزینه برای بخش اورژانس انجام می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مدل سازی ریاضی و جامعه پژوهش، بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس و پرستاران یک مرکز درمانی در نظر گرفته شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات؛ ترکیبی از روش های پیش بینی، مدل های تیوری صف و برنامه ریزی خطی عدد صحیح است. برای پیش بینی میزان بیماران مراجعه کننده به اورژانس از روش سری زمانی و ابزار ARIMA و جهت بررسی سیستم صف با ظرفیت محدود از مدل M/M/C/K استفاده شده است. از مهم ترین نتایج این تحقیق، تعیین بیشینه تعداد پرستارهای در دسترس در هر شیفت است. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق، مقایسه کارایی هر یک از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) و الگوریتم زنبورها (BA) نسبت به شاخص های تعریف شده می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.