طراحی و مشخصه یابی حامل نانویی حاوی عصاره Nepeta persica و تاثیر آن بر سرطان استخوان (رده سلولی MG-63)

پیام:
چکیده:
اهداف

نیوزوم ها به عنوان حاملینی برای تحویل هدفمند دارو در سیستم های نوین دارورسانی، مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به خواص بیولوژیکی منحصربه فرد گیاه پونه سای ایرانی (جنس Nepta)، در این پژوهش از این گیاه جهت تهیه فرمول بهینه نیوزوم حاوی عصاره و بررسی خاصیت سمیت سلولی آن استفاده شد.

مواد و روش ها

 ابتدا عصاره گیاه پونه سای ایرانی تهیه شد. سپس، با استفاده از دو ترکیب کلسترول و Span-60، سامانه نانونیوزومی حاوی عصاره طراحی و تولید شد. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سامانه توسط FTIR و SEM بررسی شد. از تست TTM (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) نیز جهت تعیین سمیت سلولی عصاره و سامانه حاصل در برابر سلول های سرطانی استخوان (MG63) استفاده شد.

یافته ها

 فرمولاسیون بهینه با ترکیب کلسترول و Span-60 با نسبت 80:20 به دست آمد. میزان آزادسازی با شیب ثابت در مدت زمان طولانی ادامه داشت. میزان زنده مانی سلول های MG-63 در مقابل 100 میکروگرم بر میلی لیتر از فرم آزاد عصاره N. persica و سامانه نیوزومی حاوی آن، به ترتیب 22 و 88/5 درصد بود.

نتیجه گیری

 نتایج حاصل نشان داد که عصاره پونه سای ایرانی دارای اثرات ضدسرطانی است و نیوزوم ها می توانند این اثرات را بهبود بخشیده و به عنوان حامل هایی مناسب برای رساندن عصاره به بافت هدف مورد استفاده قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
142 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139737 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.