تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری  بر استرس شغلی کارکنان شاغل در قوه قضاییه بود.

روش کار

تعداد30 نفر از کارکنان قوه قضاییه در شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش نام نویسی کردند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد اختصاص یافتند. گروه آزمایش در هشت جلسه 5/1 ساعته مداخله شناختی- رفتاری گروهی را دریافت کرد. برای گروه شاهد، هشت جلسه یک و نیم ساعته با موضوعات بی ربط به مداخله مانند صحبت درباره سیگار، الکل و تصادفات برگزار گردید. مشارکت کنندگان پیش و پس از مداخله  و در مرحله پیگیری به پرسشنامه استرس شغلی اسپیو (OOSI) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از اندازه گیری مکرر ترکیبی استفاده شد.

یافته ها

مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری، منجر به کاهش معنا دار نمره استرس شغلی شد.

نتیجه گیری

مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری به کاهش استرس شغلی منجر می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.