التطور البنائی والدلالی للکلمات العربیه الدخیله فی اللغه الترکیه المعاصره بجمهوریه اذربیجان دراسه مصطلحات جدیده

پیام:
چکیده:

الملخص طفقت اللغه الترکیه تتطور فی جمهوریه اذربیجان بفعل الحاجه وتلوذ إلی صنع کلمماتها من صمیم لغتها او تستعیر کلمات عربیه لتوسیع دایره الإفاده فی بیان الاغراض لدی الاوساط القومیه والدولیه. من هنا، تتبین اجواء الدراسه؛ إذ انها تهدف إلی معالجه الکلمات والمصطلحات العربیه الدخیله ودراسه سماتها الصوتیه وتتابع من خلالها، التطورات الصرفیه والدلالیه للکلمات، ضمن استعمالها فی  الاذربیجانیه. قامت هذه الدراسه بتصنیف الالفاظ فی الجداول تحت عناوین اصلیه وفرعیه، نظرا للتطورات البناییه (الصوتیه والصرفیه) والدلالیه؛ وتم اختیار الالفاظ للبحث صدفه، حسب القراءه فی الصحافه، والکتب، والمقالات العلمیه والادبیه بلغتها الاذربیجانیه؛ وتم اختیارها ایضا عن طریق المشاهده والاستماع لوسایل الإعلام المرییه والمسموعه، نظرا لتداولها الکثیر فیها. وحصلت النتایج التالیه: اولا، انه لا یکتب فی الابجدیه الاذربیجانیه اللاتینیه حرفا "ء ، ع"؛ ومن عاده اللغه إشباع الکسره یاء والوقف علی التاء المربوطه وحذفها فی الکتابه ونقل الضمه إلی واو مشبعه مضاعفه؛ وثانیا، تحلیل بناء بعض الکلمات صرفیا یهتدی بنا إلی قضیه النحت؛ وقد لا تستعمل الکلمات بصیاغتها الصرفیه فی العربیه، رغم تداولها فی الاذربیجانیه؛ وثالثا، قد تصنع الکلمه الدخیله نوعا من المشترک اللفظی، والسبب فیه انتقال الالفاظ من معناها الاصلی إلی معان مجازیه؛ والکلمه قد لا تتطور لفظا فتبقی علی حالها، رغم التحول المعنوی فیها؛ وعن سبب تحویل المعنی، قد یتبادر إلی الذهن وجود علاقه مجازیه شفیفه بین الکلمات؛ واللفظ الاذربیجانی قد یکون قصیر الدلاله؛ بینما اللفظ العربی یتوسع فی المعنی؛ وقد تجد اللفظه حیاه معنویه جدیده فی الاذربیجانیه دون العربیه؛ وقد تشیع الکلمات فی اللغتین علی السواء وبمعنی واحد؛ وقد تختلط الکلمات الدخیله فی الدلاله فتستعملان بمعنی واحد فی الاذربیجانیه دون العربیه.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145597 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.