«إن» و«ان» بین المصدریه والتوکید

نویسنده:
پیام:
چکیده:

الملخص یعتبر موضوع «إن» و«ان» من المصادیق البارزه للمنهج المعیاری فی دراسه النحو العربی. ویعتقد عامه علماء النحو ان «إن» و«ان» کلتیهما للتوکید، وتکون «ان» مصدریه، بینما لا تکون «إن» مصدریه ابدا. هدف المقاله هو إثبات ان «إن»، إضافه إلی کونها للتوکید، من الممکن ان تاتی مصدریه احیانا، وذلک فی وسط الکلام، وان «ان» للمصدریه فقط، دون التوکید. ولإثبات تلک المساله، کان لا بد لهذه الدراسه من التعریف بمواضع کسر همزه «إن» وفتحها وجوبا وجوازا، وذلک لرسم صوره واضحه حول الموضوع لدی القاری. فتناولت الدراسه مواضع فتح همزه «إن» وجوبا، حیث اکتفت بضابط تلک المواضع، وهو ان تصلح مع معمولیها لتکوین مصدر موول، ثم تطرقت إلی مواضع کسر همزه «إن» وجوبا، وبعد ذلک ذکرت مواضع جواز الامرین؛ الکسر والفتح اللتین یظهر فیهما تعسف المنهج المعیاری فی النحو العربی واضحا. إن المنهج الذی اتبعته الدراسه هو مناقشه آراء النحاه فی نقطتین رییسیتین، هما: ما هی الادله الموجوده علی کون «ان» توکیدیه؟ هذا اولا، وثانیا إن عدم جواز کون «إن» للمصدریه لا یقبله واقع اللغه العربیه. وقد اعتمدت المقاله علی المنهج الوصفی فی دراسه النحو العربی الذی ینص علی ان النحوی یجب ان یصف الظواهر اللغویه لا ان یضع القوانین لها، وکذلک علی علم الاصوات الذی ینص علی العلاقه المباشره بین الصوت والمعنی، غیر مستغنیه عن المنهج التحلیلی، واثبتت عدم وجود ادله علی کون «ان» للتوکید، ولا مانع من کون «إن» للمصدریه فی بعض المواضع فی وسط الکلام. وقد اشارت إلی مساله مهمه فی هذا الصدد، وهی ان مساله إمکان التاویل وعدمه لیست مهمه، لانها لیست واقعیه؛ فالمهم هو موقع جمله «إن» والمعنی الذی یرسمه ذلک الموقع فی الذهن.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
37 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.