تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول

پیام:
چکیده:
مقدمه

 ورزش می تواند یک درمان کمکی برای درمان تشنج باشد، اما اطلاعات کمی در مورد میزان تاثیر تمرینات ورزشی در افراد مستعد صرع وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول بود.

روش ها

 در این مطالعه ی تجربی، 40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در چهار گروه شامل گروه کیندل شده با تزریق پنتیلن تترازول که شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند، گروه کیندل شده با تزریقات پنتیلن تترازول بی تحرک، گروه غیر کیندل که شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند و گروه غیر کیندل بی تحرک تقسیم شدند. گروه های غیر کیندل، پنتیلن تترازول را یک بار قبل و یک بار بعد از دوره ی شش هفته ای دریافت کردند. 24 ساعت بعد از دوره ی شش هفته ای، همه ی گروه ها پنتیلن تترازول را دریافت کردند و متغیرهای تشنج شامل مدت زمان تاخیری تا مرحله ی 4، مدت زمان مرحله ی 5 و مدت زمان کل تشنج با تزریق قبل ازدوره ی شش هفته ای مقایسه گردید. برای واکاوی داده ها، از آزمون Repeated measures ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni استفاده گردید.

یافته ها

تمرین هوازی در حیوانات غیر کیندل، مدت زمان تاخیری تا مرحله ی 4 (001/0 > P) و مدت زمان کل تشنج (050/0 > P) را به طور معنی داری کاهش داد و موجب حذف مرحله ی عمومی تشنج گردید. همچنین، در موش های کیندل، موجب افزایش معنی دار مدت زمان تاخیری تا شروع متغیرهای تشنج شد (001/0 > P) و مدت زمان مرحله ی 5 و مدت زمان کل تشنج را نیز کاهش داد (001/0 > P).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های این مطالعه، شش هفته تمرین هوازی موجب کاهش بروز رفتارهای ناشی از صرع در حیوانات کیندل و غیر کیندل شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
278 -285
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146264 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.