بهینه سازی تغذیه پسته رقم احمد آقایی با استفاده از روش تاگوچی

پیام:
چکیده:

پسته (Pistacia vera L.) گیاهی نیمه گرمسیری و از مهمترین محصولات تجاری و صادراتی ایران می باشد. علی رغم سطح زیر کشت بالای پسته در ایران، عملکرد این محصول در واحد سطح پایین می باشد. بنابرابن دستیابی به راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش تولید در واحد سطح دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش اثر هفت کود شیمیایی (اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، نیترات کلسیم، کلات آهن، کلات روی و کلات منگنز) که تامین کننده عناصر ضروری پرمصرف و کم مصرف برای درختان می باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از روش تاگوچی در بهینه سازی مصرف کودها، یک راهکار نوین و کاربردی در جهت کاهش بی رویه کود و همچنین دستیابی به مقدار بهینه، در جهت تولید محصول با راندمان بالا می باشد. بعد از اعمال تیمارها در دو نوبت به صورت چالکود و محلول پاشی، برداشت محصول در شهریورماه 1397 صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، کمترین درصد کالی میوه و ریزش جوانه های زایشی به ترتیب در تیمارهای 250 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 5/1 گرم در لیتر کود آهن، مشاهده شده است. همچنین تیمارهای 350 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم و150 کیلوگرم در هکتار کود نیترات کلسیم به ترتیب موجب افزایش تشکیل شاخه جدید و جوانه های زایشی به مقدار 33/9 و 8/15 درصد، نسبت به سایر تیمار ها شده اند. بر اساس این روش می توان به درجه اهمیت کودهای رایج در باغهای پسته در جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول پی برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.