تعیین دمای کاردینال سه گونه جنس Lolium و واکنش آنها به تنش های شوری و خشکی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور مطالعه واکنش جوانه زنی سه گونه چچم به سطوح دمایی مختلف و تنش های شوری و خشکی سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1394 انجام شد. عامل های مورد بررسی در آزمایش دما سه گونه چچم (گیجدانه، چچم ایرانی و چچم سخت) و دما در 12 سطح (0، 3، 5، 7، 10، 12، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) بودند. همچنین در آزمایش های تنش های شوری و خشکی اثر هفت سطح شوری (0، 10، 20، 40، 80 ، 160 و 320 میلی مولار) و هفت سطح خشکی (0، 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- و 1- مگاپاسکال) بر درصد جوانه زنی سه گونه چچم بررسی گردید. بر اساس رگرسیون غیرخطی بین سرعت جوانه زنی و دما، دماهای حداقل، حداکثر و بهینه گیجدانه، 2، 37 و 20 درجه سانتی گراد، چچم ایرانی صفر، 38 و 20 درجه سانتی گراد و چچم سخت صفر، 38 و 23 درجه سانتی گراد به ترتیب به دست آمد. برازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین سطوح مختلف تنش و درصد جوانه زنی را به خوبی توجیه نمود. بر اساس مدل کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه-زنی گونه چچم ایرانی در مقایسه با دو گونه دیگر در پتانسیل اسمزی منفی تر اتفاق افتاد و این بدان معنی بود که این گونه تحمل بیشتری به تنش های شوری و خشکی داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
263 -275
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.