واکاوی تبارگرایانه بنگاه های خانوادگی موفق در ایران (با تاکید بر شیرینی فروشی حاج خلیفه در یزد)

پیام:
چکیده:

درک مناسبات اقتصادی در متن بنگاه های خانوادگی با الگوی مدیریت تبارگرایانه آنها همبسته است. معمولا بنگاه های کسب وکار خانوادگی از طریق ترکیب بهینه منابع، زمینه را برای درآمدزایی و موفقیت خود فراهم می کنند. مدیریت تبارگرایانه با انعطاف در مسایل حقوقی، مالکیت و رقابت هماهنگ باعث موفقیت بنگاه می شوند. هدف این تحقیق بررسی و مطالعه رفتارهای تبارگرایانه از شیوه مدیریت شیرینی حاج خلیفه و پسران، به عنوان یک بنگاه خانوادگی موفق در شهر یزد بوده است. مسیله محوری تحقیق بیان ویژگی ها و فضای روابط اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی حاکم در این بنگاه خانوادگی و دلایل موفقیت تاریخی آن به مثابه یک برند بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی تیوری زمینه ای است که به شیوه نمونه گیری هدفمند در میان 11 نفر از مدیران و کادر شیرینی حاج خلیفه و پسران انجام شده است. نتایج این تحقیق برآمده از تقطیع مجموع مصاحبه های انجام شده، 12 مقوله گزینشی و یک مقوله اصلی را نشان می دهد که تبیین کننده نهایی منطق رفتارهای تبارگرایانه شیرینی حاج خلیفه و پسران است؛ این مقولات شامل «مشتری مداری»، «تعهد اجتماعی»، «حفظ اصالت و کیفیت محصول»، «مدیریت خلاقانه و مشارکتی»، «اهمیت به توانمندی نیروی کار»، «به روزرسانی سیستم تولید و فروش»، «شخصیت کارآفرین و نوآور»، «انسجام خانوادگی در مدیریت بنگاه»، «ارایه تسهیلات به نیروی کار»، «تنوع در بسته بندی»، «تعامل سازنده در محیط کار» و «برندشدگی» بودند و مقوله محوری «کارآفرینی تبارگرایانه پایدار» به عنوان تبیین کننده نهایی بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
273 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151418 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.