تاملی بر پدیده ناامیدی در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف

دوران کودکی به عنوان یکی از مراحل بنیادین زندگی انسان، می تواند با آسیب های متنوعی همراه باشد؛ به گونه ای که این مهم در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن نمایان تر است؛ زیرا به زعم کم توانی در تامین نیازهای شان، مستلزم کمک و آگاهی بیشتر اطرافیان و مراقبان، به ویژه والدین نسبت به شرایط و موقعیت شان هستند. اما متاسفانه گاهی با غفلت ورزی، نادیده انگاری، همچنین دسترسی اندک به خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی، فقر، خشونت و... مواجه می شوند که می تواند منشا ایجاد ناامیدی و عدم تحمل بیماری در آنان شود. از این رو به منظور حمایت از حق سلامت کودکان بیمار، این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که علل و پیامدهای پدیده ناامیدی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن چیست و راهبردهای پیشگیری از آن کدامند؟

مواد و روش ها

در این مطالعه که با استفاده از روش توصیف و تحلیل محتوا انجام شد، از آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، دیدگاه فقیهان امامیه و موازین و مقررات ملی و اسناد بین المللی حقوق بشر در پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد.

یافته ها

فراهم نمودن شرایط و محیط مناسب برای کودکان بیمار تا حد ممکن، با استناد به قاعده ی فقهی «المیسور لا یسقط بالمعسور» واجب است.

نتیجه گیری

از آنجا که علل مختلف، نظیر بهره مندی ناکافی از سطح زندگی مناسب، بی اعتنایی به ارزش های معنوی و تمایل به منفی نگری می تواند بر سلامت و پیشرفت بیماری کودکان موثر باشد؛ لیکن در شریعت مقدس اسلام، بر پایه ی اصل احترام به کرامت ذاتی انسان، یکسان نگری و رعایت مصالح عالیه کودک، بکارگیری راهبردهای امیددرمانی در ارتقای سلامت معنوی به عنوان سنگ بنای دیگر اقسام سلامت، مورد تاکید واقع شده است که اجرای آن، نه تنها مستلزم همکاری و هم یاری دولت، جامعه، خانواده و حتی کودکان بیمار است، بلکه قوانین و مقررات منسجم تری را همسو با فقه اسلام می طلبد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2167715 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.