سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی چندگانه برای پیش بینی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

پیام:
چکیده:

پیاده سازی راهکارهای مدرن برنامه ریزی منابع سازمان فرصت ها و چالش های فوق العاده ای را در دنیای کسب و کارهای به شدت رقابتی فراهم آورده است. گام پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، فرآیندی هزینه بر و زمان بر است. شکست در پیاده سازی می تواند منجر به شکست تمام کسب و کار یا عدم رقابت پذیری آن شود. این حقیقت و پیچیدگی جریان های داده محققین را بر آن داشت تا یک راهکار چندگانه سلسله مراتبی به منظور پیش بینی خودکار موفقیت پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان طراحی کنند. عوامل اساسی موثر بر پیاده سازی عبارتند از همراستاسازی تغییر، هدایت پیاده سازی و تامین نیازمندی ها. در همین راستا، سه مدل اولیه فازی عصبی طراحی، آموزش و اعتبارسنجی شدند. مدل ها به واسطه داده های گردآوری شده از 414 سازمان ایرانی در طی یک دوره سه ساله توسعه داده شدند. بعد از این گام، مدل نهایی توسعه یافت که موفقیت نهایی پیاده سازی را پیش بینی می نماید. این مدل تجارب حاصل از پروژه های پیشین را در یک سیستم آینده نگر یکپارچه می کند و قادر است تا بار سنگین شکست پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان را کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
587 -621
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.