تاثیر تدریس با استفاده از سطح بندی و پیگیری تداوم یادگیری دانش آموزان پایه نهم بر یادگیری درس ریاضی

پیام:
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پیگیری تداوم یادگیری درس ریاضی دانش آموزان در پیشرفت یادگیری آنها با استفاده از سطح بندی است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه نهم منطقه 9 شهر تهران است که چهار کلاس شامل 114نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شده اند و به طور تصادفی ساده، دو کلاس به گروه آزمایش و دو کلاس به گروه گواه تخصیص داده شد. ابزار اندازه گیری شامل یک آزمون مقدماتی برای سطح بندی اولیه و سه آزمون اصلی است. روایی صوری و محتوایی آزمون ها توسط صاحب نظران و دبیران باتجربه تایید گردید و برای پایایی از آزمون کودر-ریچاردسون استفاده شد. پس از برگزاری آزمون مقدماتی، دانش آموزان به دو گروه سطح اول و دوم تقسیم شدند. پس از سه هفته آموزش، آزمونی از آنها به عمل آمد و مجددا تعیین سطح شدند. سه آزمون به این صورت برگزار شد و پس از هر آزمون، سطح دانش آموزان تعیین گردید. جابجایی در این سطوح در تمام مراحل اجرای پژوهش با توجه به میزان تلاش آنها برایشان امکان پذیر بود. نتایج تحلیل واریانس در اندازه گیری مکرر نشان می دهد دانش آموزانی که به این روش آموزش داده شدند به طور نسبی پیشرفت داشته اند. به کارگیری این روش موجب شد نقاط ضعف و قوت و مشکلات پایه ای دانش آموزان در درک مفاهیم ریاضی مشخص شود و معلم بتواند نحوه آموزش خود را با نیازهای آنان تطبیق دهد. استفاده از این روش به معلمان در کلیه پایه های تحصیلی کمک می نماید تا سطح یادگیری دانش آموزان را ارتقاء دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
158 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168680 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.