اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاهان بابونه، بارهنگ، پونه آبی و گزنه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

 در سال های اخیر کاربرد گیاهان دارویی باتوجه به عوارض و هزینه کمتر نسبت به داروهای شیمیایی و سازگاری بیماران به این داروها افزایش یافته است. این تحقیق به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره آبی والکلی (اتانولی) چهارگونه از گیاهان دارویی بومی استان گیلان علیه باکتری کلبسیلا پنومونیه انجام شده است.

مواد و روش کار

در این تحقیق گونه هایی گیاهی از نواحی مختلف استان گیلان جمع آوری شدند و عصاره گیری انجام شد. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره ها به روش دیسک دیفیوژن و اندازه گیری میانگین قطر هاله عدم رشد صورت گرفت. سپس با استفاده از روش میکرودایلوشن براث حداقل غلظت بازدارندگی از رشد باکتریها تعیین شد.

یافته ها و نتیجه گیری

نتایج نشان داد که عصاره الکلی بابونه با حداکثر میانگین قطر هاله عدم رشد 14 میلی متر علیه کلبسیلا پنومونیه بهترین اثر را نشان داد. باکتری مورد نظر نسبت به عصاره گیاهان بارهنگ آبی و الکلی مقاومت نشان داد و همچنین عصاره اتانولی گیاهان گزنه و بابونه در مقادیر 0/39 میلی گرم بر میلی لیتر بهترین اثر ضد باکتریایی را داشت. حداقل غلظت بازدارنگی از رشد عصاره گیاه بارهنگ آبی علیه کلبسیلا پنومونیه 12/5 میلی گرم بر میلی لیتر و پایین تر از سایر انواع عصاره ها بود. با توجه به نتایج می توان این عصاره ها را در فرآورده های ضدمیکروبی در صنایع داروسازی و غذایی و در درمان علایم عفونت به کار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -373
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.