تحلیل هم واژگانی و هم نویسندگی مقالات منتشر شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه

شناخت وضعیت موجود و مقایسه فعالیت های پژوهشی در موضوعات مختلف، باعث شده است که امروزه ارزیابی فعالیت های پژوهشی با استفاده از فنون علم سنجی از اهمیت خاصی برخوردار باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم واژگانی و هم نویسندگی مقالات منتشر شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» طی سال های 97-1388 انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع علم سنجی بود و داده های آن از «نمایه استنادی علوم ایران» استخراج گردید. جامعه تحقیق شامل 807 مقاله منتشر شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» طی بازه زمانی 10 ساله (97-1388) بود.

یافته ها

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 236 مقاله، رتبه اول تولید مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت را به خود اختصاص داد. بیش از 94 درصد مقالات به صورت گروهی نگارش یافته بود. محمدحسین یارمحمدیان بالاترین امتیاز را از نظر مرکزیت های هم نویسندگی کسب کرد. کلید واژه «بیمارستان ها» پرتکرارترین کلید واژه مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود. خوشه بندی موضوعی مقالات مجله حاکی از وجود 7 خوشه موضوعی «عملکرد و خدمات بیمارستانی، مدیریت دانش در دانشگاه ها، سیستم اطلاعات بیمارستانی، مطالعات سنجش کمی اطلاعات سلامت، شاخص های سلامت بهداشت، مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت و کیفیت مراقبت های بهداشتی در بیمارستان ها» بود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد رویکرد همکاری علمی میان نویسندگان در تولید آثار علمی خوب است، اما تعداد زیادی از نویسندگان دارای حداقل تعداد تولید آثار علمی هستند. همچنین، تعداد کمی از موسسات و دانشگاه های تولید آثار علمی در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت بسیار فعال هستند. به جزء خوشه «مدیریت دانش در دانشگاه ها»، تمام خوشه های موضوعی به دست آمده، با محورهای موضوعی مجله هم راستا می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169684 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.