استرس شغلی و فرسودگی شغلی، زنگ خطری برای سلامت پرستاران

پیام:
چکیده:

مقدمه:

استرس های محیط کار یک مشکل درحرفه پرستاری است. پرستاران به دلیل شرایط خاص محیط کار دامنه وسیعی از تنش ها را تجربه می کنند که این تنش ها می توانند بر روی تمام جنبه های زندگی آنان تاثیر بگذارند. استرس شغلی مزمن پرستاران می تواند در نهایت به فرسودگی شغلی آنان ختم شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه ما به ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی، که زنگ خطری برای سلامت پرستاران به حساب می آیند، راهکارهای پیشگیری و کاهش آن خواهیم پرداخت.

مواد و روش ها:

برای یافتن مستندات مرتبط با استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران، جستجو در منابع الکترونیکی تا پایان 2018 در پایگاه اطلاعاتی Magiran, Scopus, IranMedex, ISI, Web of Science, Science Direct بدون هرگونه محدودیت زمانی انجام گرفت.

یافته ها:

نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد استرس های محیط کار در تشدید فرسودگی شغلی پرستاران نقش تاثیرگذاری دارد.

بحث و نتیجه گیری:

عاری بودن تنش در محیط پرستاری غیرقابل اجتناب می باشد. مواجه مداوم پرستاران با این تنش ها در محیط کاری باعث افزایش فشار کاری در پرستاران شده و در طولانی مدت خستگی جسمی و روحی، ترک شغل و فرسودگی شغلی را برای آنان در پی دارد. شناسایی و گزارش دادن این تنش ها به مدیریت پرستاری و مسیولین بیمارستان لازم و ضروری می باشد تا با قرار دادن تمهیدات مناسب در جهت بهبود و ارتقای کیفیت محیط های کاری پرستاران، بستر مناسب تری را برای پرستاران جهت ارایه مراقبت به بیماران فراهم آورند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.