فهرست مطالب

دانشکده پرستاری ارتش - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 38، تابستان 1399)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 38، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مجید حسینی*، حجت نیکنام سرابی، بهزاد مرادی صفحه 1
  مقدمه

  در طول دهه گذشته، علاقه به نقش فیزیولوژیکی ترکیبات فعال زیستی در گیاهان بر سلامت انسان ها بطور چشمگیری افزایش یافته است. در این راستا، طبقه ای از ترکیبات معروف به فیتواستروژن ها که چندین گروه از استروژن های غیراستروییدی را تشکیل داده است، به طور گسترده در گیاهانی از جمله ایزوفلاون ها و لیگنان ها تقسیم می شوند. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که رژیم های غذایی سرشار از فیتواستروژن ها، به ویژه سویا و محصولات آن، ممکن است با کاهش علایم سرطان پستان همراه باشند. هدف این مطالعه جمع بندی تحقیقات منتشر شده است که به ارتباط بین فیتواستروژن های سویا بر اپیدمیولوژی و کاهش ابتلا به سرطان پستان پرداخته است.

  مواد و روش ها:

  جستجوی با استفاده از کلمات کلیدی زیر در منابع اینترنتی از سال 2007 تا سال 2019 انجام شد و تعداد 24 مقاله مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار گرفت.

  یافته ها:

  بر اساس مطالعات صورت گرفته مصرف ایزوفلاون های سویا با کاهش ابتلا به تومور پستان همراه می باشد. میانگین مصرف در کشورهای شرقی بیشتر از غربی است و به همین دلیل اثرات پیشگیرانه آن در کشورهای غربی فقط با دوزهای مصرفی بالا مشخص می گردد.

  بحث و نتیجه گیری:

  مصرف سویا با کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان و علایم آن همراه است. سویا در انسان اثرات استروژنی ندارد. مصرف سویا مطابق با رژیم غذایی برای بازماندگان سرطان پستان بی خطر به نظر می رسد. زنانی که شروع به خوردن محصولات سویا در بزرگسالی می کنند، احتمال ابتلا پایین تری به سرطان پستان دارند و در صورت بروز نیز با علایم آنها کمتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: ایزوفلاوین، سرطان پستان، سویا
 • وحید رحیمی، سیده اعظم سجادی *، هرا فارسی صفحه 12
  مقدمه

  آنژیوگرافی عروق کرونر به عنوان بیشترین مداخله تشخیصی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر، با سطح بالای اضطراب در بیمار، همراه است. این مطالعه با هدف مروری بر مطالعات ایرانی مرتبط با مداخلات پرستاری کاهنده اضطراب در بیماران تحت آنژیوگرافی انجام شده است.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه مروری جمع آوری اطلاعات با توجه به هدف مطالعه از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای و پایگاه های داده ای PubMed، Science Direct، Scopus، Magiran، Iranmedex، SID و با کلمات کلیدی فارسی مداخلات پرستاری، اضطراب، آنژیوگرافی و معادل انگلیسی آن ها انجام شد. بازه زمانی در انتخاب مقالات از سال 2009 تا 2019 بود. در نهایت 20 مقاله فارسی وارد مطالعه شدند.

  یافته ها:

  نتایج حاصل از 20 مطالعه مورد بررسی نشان دهنده کاهش سطح اضطراب بیماران قلبی تحت آنژیوگرافی در نتیجه استفاده از مداخلات پرستاری مبتنی بر مراقبت حمایتی، مراقبت های بالینی و آموزشی پرستاران، موسیقی درمانی به همراه تصویرسازی هدایت شده، ماساژدرمانی، رایحه درمانی و طب فشاری بود.

  بحث و نتیجه گیری:

  با توجه به نتایج مطالعات حاضر، می توان گفت، استفاده از مداخلات متنوع حمایت، تسکینی و آموزشی در پرستاری باعث کاهش اضطراب در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر می شود؛ بنابراین با توجه به شرایط و ماهیت بیماری و تمایل بیمار، می توان از روش های فوق یا ترکیبی از این روش ها در جهت کاهش اضطراب بیمار بهره جست.

  کلیدواژگان: مداخلات پرستاری، کاهش اضطراب، آنژیوگرافی
 • مریم عطوفی، سیمین تاج شریفی فر*، امیرحسین پیشگویی، هنگامه حبیبی صفحه 28
  مقدمه

  مدیریت بحران یک رویکرد منظم و نظام مند است که به منظور پیشگیری، کاهش آسیب، آمادگی و پاسخ، بازتوانی در مقابله با بلایا تنظیم می گردد و سازمان ها را در برابر بلایا توانمند می سازد. با توجه به افزایش انواع بلایا در جهان و اسناد بین المللی منجمله سند سندای آمادگی در هنگام بروز بلایا ضروری می باشد. بسیاری از افراد آسیب دیده هنگام بلایا از خدمات بیمارستان ها به عنوان سازمان های اصلی مراقبت های بهداشتی بهره مند می شوند. بنابراین آمادگی مراکز درمانی قبل، حین و بعد از بروز بلایا برای ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی سریع و به موقع، الزامی می باشد و ارایه طرح های آمادگی و استراتژی های مقابله با بلایا تاثیرات چشمگیری در کاهش تلفات جانی خواهد داشت. بیمارستان های نظامی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنوع ماموریت هایشان یکی از مهمترین مراکز بهداشت و درمان کشور بوده و نقش ویژه ای را در بلایا بر عهده دارند. یکی از ماموریت های نیروهای مسلح در ایران امدادرسانی و کمک به مصدومین هنگام وقوع بلایا با امکانات نظامی و منابع بهداشتی می باشد. با توجه به این موضوع سیستم بهداشتی درمانی نیروهای مسلح در زمره اولین مراکز جهت ارایه خدمات بهداشتی درمانی به مصدومین می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت مدیریت بحران و لزوم آمادگی بیمارستان های نظامی در بلایا با توجه به اسناد بین المللی است.

  مواد و روش ها:

  این مقاله یک مطالعه مروری است که در سال 1397 از طریق جستجو در اسناد بین المللی و منابع مختلف کتابخانه ای و منابع اینترنتی و سایت هایی از جمله Pub med، Science Direct، WHO، SID و موتور جستجوی Google Scholar در سال های 2008 تا 2018 با کلید واژه های مدیریت بحران، بلایا، بیمارستان های نظامی، آمادگی انجام شد.

  یافته ها:

  این مطالعه با توجه به تاکید اسناد بین المللی در زمینه مدیریت بحران و آمادگی بیمارستان ها در هنگام وقوع بلایا بالاخص بررسی میزان آمادگی بیمارستان های نظامی در بلایا انجام شد و مشخص شد بیمارستان ها و بیمارستان های نظامی آمادگی مناسبی در برابر انواع بلایا ندارند و نیازمند توسعه زیرساخت ها، تدوین برنامه مدیریت بحران و آموزش، تمرین در زمینه آمادگی در بلایا می باشند.

  بحث و نتیجه گیری:

  مدیران بیمارستان های نظامی باید درک جامع و واحدی در مقوله مدیریت بحران و بلایا داشته باشند، سپس برنامه های جامعی برای مدیریت انواع بلایا و بحران ها تهیه و تنظیم کرده و سپس این برنامه ها جهت توانمندسازی و آمادگی پرسنل درمانی ارایه گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، بلایا، بیمارستان های نظامی، آمادگی
 • رضا یوسفی، زهرا فارسی*، ناهید رجایی صفحه 35
  مقدمه

  نحوه صحیح مراقبت از بیماران قلبی به خصوص بیماران مبتلا به آنژین صدری به اندازه ای ضروری است که اطلاع از آن می تواند نجات بخش جان یک انسان باشد. به همین دلیل برنامه ریزان آموزشی در پی یافتن روش های آموزشی جدید جهت پیشرفت پرستاران هستند. در این مطالعه، به بررسی نقش آموزش بالینی در تغییر دانش، نگرش و مهارت پرستاران در نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری پرداخته شده است.

  مواد و روش ها:

  در این مقاله مروری، در بازه زمانی سال های 2005 تا 2019، مقالات با کلید واژه های آموزش بالینی، آنژین صدری، پرستار، دانش، مهارت و نگرش و کلید واژه های انگلیسی Education, Angina pectoris, Knowledge Clinical skill, Attitude در منابع اینترنتی و پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, SID, PubMed Scopus, IranMedex و همچنین در منابع کتابخانه ای و نشریات ایرانی در حیطه آموزش پرستاری جستجو و از نتایج مقالاتی که ارتباط بیشتری با موضوع مورد مطالعه داشتند، استفاده گردید.

  یافته ها:

  یادگیری موثر در امر آموزش بیش از هر چیز نتیجه آموزش صحیح است که در یک محیط مناسب از طریق روش های خلاق و جدید به دست آید. بنابراین باید از روش های صحیح و موثر جهت بالا بردن کیفیت آموزش استفاده کرد. شواهد حاکی از آن است که استفاده از رویکرد آموزش بالینی نقش چشمگیری در افزایش دانش، نگرش و مهارت های عملی پرستاران دارد و می توان گفت نسبت به روش های سنتی آموزش ارجح است.

  بحث و نتیجه گیری:

  اهمیت بکارگیری شیوه های نوین و خلاق آموزشی از جمله آموزش بالینی در مطالعات مختلف به تایید رسیده است. گرچه آموزش سخنرانی و بالینی باعث تغییر مثبت در دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس می شود، ولی تاثیر آموزش بالینی نسبت به سخنرانی ماندگارتر و اثربخش تر است. انجام مطالعات در خصوص مقایسه اثربخشی روش های سنتی و نوین آموزشی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش بالینی، آنژین صدری، پرستار، دانش، عملکرد، نگرش
 • فرهاد امیری، امیرحسین پیشگویی*، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی صفحه 42

  مقدمه :

  امروزه از روش های آموزشی متنوع در حرفه پرستاری استفاده می شود. یکی از این روش ها روش بازی می باشد. هدف از این مطالعه، مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آموزش به روش بازی در پرستاران می باشد.

  موارد و روش ها:

  این مقاله یک مطالعه مروری است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و جستجوی پژوهشگر بین مقاله های منتشر شده در پایگاه اطلاعاتی Science Direct و Elsevier از ابتدای سال 2008 تا سال2017 تهیه و تنظیم شده است.

  یافته ها:

  با توجه به یافته های مطالعات مورد بررسی، به نظر می رسد تاثیر فراوان بازی بر تعاملات اجتماعی در دانشجویان و پرستاران وجود دارد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که آموزش و یادگیری، روشی نوین در یادسپاری و یادگیری می تواند نتایج منفی و مثبتی داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری:

  پرستاران باید با روش های نوین آموزشی آشنا شده تا هم در چهار چوب وظایف شغلی خود عمل نموده و هم با بهره گیری از روش های جذاب تر و ساده تر و کاربردی تر جهت بهبود کیفیت یاد گیری و یادداری آموزه های خود گام موثری بردارند که براساس مطالعه صورت گرفته در این مقاله روش بازی مورد تایید است.

  کلیدواژگان: پرستار، بازی، یادگیری، آموزش
 • فاطمه قویدل *، مهدی عبداللهی پور، مریم بهشتی فر صفحه 47

  مقدمه:

  استرس های محیط کار یک مشکل درحرفه پرستاری است. پرستاران به دلیل شرایط خاص محیط کار دامنه وسیعی از تنش ها را تجربه می کنند که این تنش ها می توانند بر روی تمام جنبه های زندگی آنان تاثیر بگذارند. استرس شغلی مزمن پرستاران می تواند در نهایت به فرسودگی شغلی آنان ختم شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه ما به ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی، که زنگ خطری برای سلامت پرستاران به حساب می آیند، راهکارهای پیشگیری و کاهش آن خواهیم پرداخت.

  مواد و روش ها:

  برای یافتن مستندات مرتبط با استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران، جستجو در منابع الکترونیکی تا پایان 2018 در پایگاه اطلاعاتی Magiran, Scopus, IranMedex, ISI, Web of Science, Science Direct بدون هرگونه محدودیت زمانی انجام گرفت.

  یافته ها:

  نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد استرس های محیط کار در تشدید فرسودگی شغلی پرستاران نقش تاثیرگذاری دارد.

  بحث و نتیجه گیری:

  عاری بودن تنش در محیط پرستاری غیرقابل اجتناب می باشد. مواجه مداوم پرستاران با این تنش ها در محیط کاری باعث افزایش فشار کاری در پرستاران شده و در طولانی مدت خستگی جسمی و روحی، ترک شغل و فرسودگی شغلی را برای آنان در پی دارد. شناسایی و گزارش دادن این تنش ها به مدیریت پرستاری و مسیولین بیمارستان لازم و ضروری می باشد تا با قرار دادن تمهیدات مناسب در جهت بهبود و ارتقای کیفیت محیط های کاری پرستاران، بستر مناسب تری را برای پرستاران جهت ارایه مراقبت به بیماران فراهم آورند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، پرستاری
 • نازنین اسماعیلی*، زهرا طالب نیا، حامد طاهری، ملیحه رنجبر صفحه 54
  مقدمه

  انعطاف پذیری مجموعه مهارت هایی است که منجر به بینش جدید نسبت به چالش های آینده می شود. انعطاف پذیری در هر محیط و جامعه ای بخشی از عوامل ایجاد و حفظ سلامت است که در آن رشد سلامت جسمی، روحی و اجتماعی تضمین شده است. بخش بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان ها یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می رود که تحقق این امر نیازمند وجود کادر درمانی سالم و شاداب و دارای انگیزه کاری بالا می باشد. مهارت های تاب آوری یکی از مهارت های درونی-اجتماعی هستند که باعث می شوند فرد در شرایط سخت انعطاف پذیر بوده و بتواند در برابر مشکلات مقاومت کنند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در سال 1397 می باشد.

  مواد و روش ها:

  پژوهش مداخله ای حاضر روی60 نفر از پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی ایران با نمونه گیری در دسترس در دو گروه مستقل به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد انجام گرفت. پس از انجام پیش آزمون از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش (Meslesh) شرکت کننده گان به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. در 10 جلسه گروهی، هفته ای یکبار تحت آموزش بر اساس پروتکل آموزش تاب آوری کانر و دیویدسن قرار گرفتند. سپس با انجام پس آزمون، داده ها گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از جداول فراوانی و به منظور تحلیل داده های کمی از روش تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها:

  در این مطالعه میزان فرسودگی شغلی گروه ها در قبل از مداخله اختلاف معناداری نداشت. بعد از مداخله نیز اختلاف معناداری مشاهده نگردید که نشان از عدم تاثیر این مداخله بر سطح فرسودگی بود (05/0P<).

  بحث و نتیجه گیری:

  نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم مطالعات قبلی، آموزش مهارت های تاب آوری نمی تواند در کاهش میزان فرسودگی شغلی پرستاران تاثیر بسزایی داشته باشد انجام مطالعات با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، تاب آوری، فرسودگی شغلی، پرستار
 • سحر نظام الاسلامی، سید امیر حسین پیشگویی *، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد صفحه 60
  مقدمه

  ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی، فشار و نگرانی قابل ملاحظه ای را به دیگر اعضای خانواده اعمال می کند. بار روانی تحمیل شده ناشی از مراقبت یک بیمار روانی می تواند سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبت کنندگان را به عنوان یک بیماری پنهان کاهش دهد و در مجموع باعث کاهش کیفیت زندگی فرد مراقب شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی مطالعات مرتبط با بررسی تاثیر به کارگیری الگوی مراقبتی روی بر مراقبین خانگی از بیماران روانی انجام شد.

  مواد وروش ها:

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی از جمله (Pub Med, Google Scholar Science Direct, SID)، منابع کتابخانه ای پایان نامه ها با کلید واژه های الگوی مراقبتی روی، کیفیت زندگی، مراقبین بیماران روانی بین سالهای 2006 تا 2018 تدوین شده است.

  یافته ها:

  مراقبین خانگی متناسب با تنوع نقش های مراقبتی، احساساتی همچون غم واندوه، فقدان، داغ دیدگی، خشم و عصبانیت، یاس و نا امیدی و احساس گناه و شرمساری را ابراز می کنند. علاوه بر موارد گفته شده خانواده ها فشار ارتباطی زیاد، مشکلات مالی، اقتصادی و اجتماعی را نیز متحمل می شوند. جهت بهبود کیفیت زندگی مراقبین موثر بودن آموزش روان شناختی به تایید رسیده است.

  بحث و نتیجه گیری:

  با توجه به اینکه فشار مراقبتی می تواند بر کیفیت زندگی مراقبین اثر گذار باشد، می بایست در جهت کاهش فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران روانی آموزش های لازم را ارایه داد و در راستای کاهش آن برنامه ریزی نمود.

  کلیدواژگان: مراقبین، اختلال روانی، کیفیت زندگی، مدل روی
|
 • Hosseini SM, Niknam Sarabi H, Moradi B Page 1
  Introduction

  Over the last decade, interest in the physiological role of bioactive compounds in plants has increased dramatically of particular interest in relation to human health are the class of compounds known as the phytoestrogens, which embody several groups of nonsteroidal estrogens that are widely distributed within the plant kingdom, including Isoflavones and lignans. Epidemiological studies suggest that diets rich in phytoestrogens, particularly soy and unrefined grain products, may be associated with low risk of breast cancer. This review presents the studies published so far exploring a link between dietary phytoestrogens and breast cancer risk. The purpose of this study is to summarize published research that has investigated the relationship between soy phytoestrogens on epidemiology and reduction of breast cancer.

  Method and Methods:

  A Medline search was conducted using the key words Breast cancer, Isoflavones and Soy. Since 2007 to 2019 and 24 articles have been thoroughly analyzed.

  Results

  Studies have shown that consumption of soy Isoflavones may be associated with a reduction in breast cancer. The average intake in eastern countries is higher than in western countries and therefore its preventive effects in western countries are only characterized by high doses.

  Discussion and conclusion:

  Soy consumption may be associated with a reduced risk of breast cancer, relapse and mortality. Soy has no estrogenic effects on humans. Consuming soy in accordance with the traditional Japanese diet appears safe for breast cancer survivors. Women, who start eating soy products in adults, as is often the case in the western world, lack the protective effects observed in Asian women.

  Keywords: Breast cancer, Isoflavones, Soy
 • Rahimi V, *Sajadi SA, Farsi Z Page 12
  Introduction

  Coronary angiography -as the most diagnostic intervention in patients with coronary artery disease- is associated with high levels of anxiety in the patient. This study aimed to review the studies related to anxiety reduction nursing interventions in patients undergoing angiography

  Materials and Methods

  In this review, data collection was carried out through PubMed, Science Direct, Scopus, Goolgle Scholar, Magiran, Iranmedex, SID databases according to use Persian keywords such as nursing interventions, anxiety, angiography and their synonyms keywords. Range of time for researching all of the articles was between 2009 and 2019.Finally, 20 articles were entered in this study.

  Results

  The results of twenty clinical trials and quasi-experimental studies indicate a decrease in the level or average score of anxiety through the use of nursing interventions including supportive care and nursing education, video training on how to perform angiography and clinical care afterwards, music therapy with guided imaging, acupressure, massage therapy among cardiac patients angiography.

  Discussion and Conclusion:

  According to the results of the present study, the use of nursing-based interventions reduces anxiety in patients undergoing coronary angiography. Therefore, according to the patient’s condition and preference, the above methods can be used to reduce the patient’s anxiety.

  Keywords: Nursing Interventions, Anxiety, Angiography
 • Otoufi M, *Sharififar S, Pishgooie AH, Habibi H Page 28
  Introduction

  Crisis management is a systematic approach to prevent disaster, reduce harm, provide preparedness and response, and enforce recovery against disasters, while empowering organizations against such calamities. Due to the increasing number of disasters in the world and Existence of international documents, including Sendai Framework Disaster Risk Reduction is necessary when Crisis occur. Many people affected by disasters benefit from hospital services as the main healthcare organizations, so medical centers have to be prepared before, during, and after disasters to provide timely healthcare services. Meanwhile, plans for disaster preparedness and management strategies significantly reduce casualties. Because of the diversity of their missions, military hospitals in the Islamic Republic of Iran are one of the most important healthcare centers across the country as they have a special role in disasters. One of the missions of the armed forces in Iran is to provide assistance to the injured in the event of disasters with military facilities and healthcare resources. Hence, the armed forces’ healthcare system is among the first centers to provide healthcare services to the injured. The aim of this study was to explore the significance of crisis management and the need to prepare military hospitals in disasters according to international documents.

  Materials and Methods

  This paper is a review article that based on collecting data from library resources and databases Science Direct, PubMed, WHO, CRED, SID and the Google Scholar search engine in 2018 with keywords crisis management, disasters, and military hospitals.

  Results

  review of the studies showed that Military hospitals were found not well prepared for all kinds of disasters and in need of developing infrastructure, crisis management and training programs, and disaster preparedness drills.

  Discussion and Conclusion:

  Managers at military hospitals should have a comprehensive and integrated understanding of crisis management. Then, comprehensive programs should be developed for managing all kinds of disasters and crises, and then these programs should be presented to empower and prepare the medical staff.

  Keywords: Crisis Management, Disasters, Military Hospital, Preparedness
 • Yousefi R, *Farsi Z, Rajai N Page 35
  Introduction

  The proper way of caring for heart patients, especially patients with angina, are as much as is necessary to know if it can save a person’s life. For this reason, educational planners are seeking new educational methods for the progress of nurses. In this study, the role of clinical education in changing the knowledge, attitude and skills of nurses in the care of patients with angina pectoris has been investigated.

  Materials and Methods

  In this narrative review, in 2005 to 2019, For achieving its goals several articles with keywords, Clinical Education, Angina pectoris, Nurse, Knowledge, Lecture, Practice and Attitude, in Internet resources and databases Google Scholar, Elsevier, SID, PubMed, Scopus, Iran Medex and library resources And Iranian publications in the field of Nursing Education were Selected and reviewed And the articles that are more relevant to the subject of study and its objectives, were used.

  Results

  Effective learning in education is more than just the result of the correct training, which is achieved in an appropriate environment through creative methods. Therefore, proper and effective teaching methods should be used to improve the quality of education. Evidence suggests that the use of clinical education approach has a significant role in increasing the knowledge, attitude and practical skills of nurses and it can be said that it is preferable to traditional methods of education.

  Discussion and Conclusion:

  The importance of applying innovative and creative educational methods, including clinical education, has been confirmed in various studies. Although lecture and clinical education has a positive effect on the knowledge, attitude and practice of emergency department nurses, the effectiveness of clinical education is more durable and more effective than lecture. Studies are recommended to compare the effectiveness of traditional and modern educational methods.

  Keywords: Clinical Education, Angina pectoris, Nurse, Knowledge, Clinical skill, Attitude
 • Amiri F, *Pishgooe AH, Aliyari Sh, Habibi H Page 42
  Introduction

  Today, various educational methods are used in nursing profession. One of the educational methods is the game method, which is mentioned in new studies. The purpose of this review is to review the studies on game based learning in nursing.

  Materials and Methods

  This article is a review study based on library studies and researcher research between articles published in the Science Direct and Elsevier databases from the beginning of 2008 to 2017.

  Results

  According to the studies, game based learning have a significant effect on social interaction in nursing students.

  Discussion and conclusion:

  Nurses should be familiar with modern educational methods in order to work in the context of their job tasks, and to take effective steps to improve the quality of nursing care.

  Keywords: Nurse, Game, Learning, Education
 • Ghavide F, Abdollahi-Pour M, Beheshti-far M Page 47
  Introduction

  Workplace stress is a problem in nursing. Nurses experience a wide range of stresses due to specific work environment conditions, which can affect all aspects of their lives. Chronic nurses’ job stress can eventually lead to burnout. Given the importance of this issue, in this study, we will examine the relationship between occupational stress and job burnout.

  Materials and Methods

  This review study is conducted based on online resources including (Magiran, Scopus, IranMedex, ISI, Web of Science, Science Direct) by using keywords (Occupational Stress, Burnout, and Nursing) up to 2018. To find out more about occupational stress and occupational stress, searches were carried out at the end of 2018 at

  Results

  The results of literature review showed that workplace stressors have a significant role in exacerbating nurses’ job burnout.

  Discussion

  Stress-free environment in the nursing profession is unavoidable. Nurses’ constant exposure to these stresses in the workplace increases the work pressure on nurses and leads to long-term physical and mental fatigue, job loss, and burnout. Identifying and reporting these stresses to nursing management and hospital authorities are necessary to provide a better nursing care.

  Keywords: Occupational Stress, Burnout, Nursing
 • Esmaeeli N, Talebnia Z, Taheri H, Ranjbar M Page 54
  Introduction

  Flexibility is a set of skills that leads to new insights into future challenges. Flexibility is part of the factors that create and maintain physical and mental health and social growth in any environment and society, the health sector -due to direct contact with human health- is one of the most important areas of sustainable development of human society. Achieving this goal requires a healthy medical staff with high work motivation. Resilience skills are one of the intra-social skills that make a person flexible in difficult situations. The purpose of this study was to determine the effectiveness of resiliency training on burnout of nurses in Iran Psychiatric Training Center in 2018.

  Materials and Methods

  This interventional study was performed on 60 nurses working in psychiatry center of Iran with available sampling in two independent groups as pre-test and post-test with control group. After the pre-test, participants were randomly divided into control and intervention groups through demographic questionnaire and Maslesh burnout questionnaire. In 10sessions, they were trained once a week according to Conner and Davidson resiliency training protocol. Then data were collected by posttest. Frequency tables were used to analyze the descriptive data and independent t-test was used to analyze the quantitative data.

  Results

  In this study, there was no significant difference in burnout between groups before the intervention. No significant difference was observed after the intervention, which showed that this intervention had no effect on the level of burnout (P <0.05).

  Conclusion

  depend on these results and despite previous studies, resiliency skills training may not have a significant effect on reducing burnout among nurses, but these trainings can be a strategy for health policy makers and planners

  Keywords: Training, Resilience, Burnout, Nurse
 • Nezam Eslami S, Pishgooie AH, Sharififar ST, Soltannejad F Page 60
  Introduction

  Affliction of a family member to mental illness exerts considerable pressure and concern on other members of the family. The mental burden imposed by the care of a psychiatric patient can reduce the physical and mental health of caregivers as a concealed disease. And in general it reduces the quality of the person’s care. Therefore, this study aims to investigate the effect of education based on Roy adaptation pattern on the quality of life of careers of psychiatric patients.

  Materials and Methods

  The present article is a review article that uses internet resources including (Science Direct, SID, PubMed, and Google Scholar), library resources and theses have been developed with key words (Quality of life, Roy Adaptation Model, Career of mental disorder) over the years 2006 to 2018.

  Results

  The home caregivers are fit for a variety of caring roles, emotions such as grief, hot eyes. Anger, joy and frustration, and feeling of guilty and shameful sentiment. In addition to living conditions, families also suffer a lot of social, financial, economic and social problems. In order to improve the quality of life, careers have proved the effectiveness of psychological education.

  Discussion and Conclusion:

  Regarding the fact that care pressure can affect the quality of life of caregivers, it was necessary to provide training for mentally ill careers in order to reduce the care burden in the caregiver and to plan it down.

  Keywords: Career, Mental Disorder, Quality of life, Roy Model