نقش خودسازی در تحقق صلح عادلانه با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خود سازی و صلح عادلانه با روش تحلیلی - توصیفی بود. یافته ها نشان داد حل اختلافات و منازعات در جوامع بشری و تحقق صلح عادلانه در گرو خودسازی انسان در لایه ها و سطوح مختلف فردی، اجتماعی و به ویژه در سطح کارگزاران و دولت مردان تحقق خواهد یافت. خودسازی به عنوان مهمترین گام و مقدم بر جامعه پردازی و تمدن سازی است، خودسازی در دو عرصه ی توجه به فطرت پاک انسانی و پا نهادن بر غرایز و تمایلات نفسانی می تواند به عینیت بخشی صلح جهانی کمک نموده و به عنوان یک نیروی کنترل درونی، می تواند دو کارویژه مهم داشته باشد که یکی معطوف به برجسته سازی فضایل انسانی مانند عدالت جویی و اخلاق گرایی است. کارویژه دیگر خودسازی ناظر به کنترل غرایز در راستای جلوگیری از طغیان، سلطه گری و ظلم به دیگران است. بدون تردید این دو کارویژه پس از اصلاح انسان، موجب آرامش و صلح در جامعه می گردد، زیرا خودسازی فردی سبب پاکسازی روح و تسکین دهنده و آرام بخشی خواهد شد، در نتیجه همه کسانی که در جامعه هستند احساس آرامش و صلح عادلانه می نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
275 تا 296
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!