مقایسه ای شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و گروه کنترل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اختلالات عملکرد تیرویید و آرتریت روماتویید (RA: Rheumatoid Arthritis) ازجمله بیماری های خودایمنی هستند که بروز آن ها باعث مشکلات و عوارض زیادی در بیماران خواهد شد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی اختلالات تیرویید در بیماران آرتریت روماتویید پرداخته شده است.

روش بررسی

اندازه گیری هورمون های تیرویید شامل TSH، T4، T3 به روش رادیوایمونواسی و آنتی بادی های تیرویید شامل Anti TG Ab و Anti TPO Ab به روش الایزا انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، فیشر و تی مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد از نظر میزان ابتلا به هایپوتیروییدی بین دو گروه اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین دو گروه مورد و شاهد از نظر داشتن Anti TG، Anti TPO، RF، Anti CCP و همچنین از نظر سطح خونی Free T3 اختلاف معناداری از نظر آماری وجود داشت. از سویی دیگر، نتایج تحلیل آماری برای متغیرهای TSH و Free T4 نشان داده است در بین گروه مورد و شاهد اختلاف معناداری وجود نداشته است.

نتیجه گیری:

 به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالاتر اختلال عملکرد تیرویید در بیماران آرتریت روماتویید بود به خصوص کم کاری تیرویید.  پیشنهاد می شود آزمایشات و معاینات مربوط به تیرویید در ارزیابی بیماران آرتریت روماتویید گنجانده شود. همچنین مطالعات بعدی برای روشن شدن مکانیسم های اساسی رابطه بین آرتریت روماتویید و اختلال عملکرد تیرویید پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2185053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.