تحلیل روابط بینامتنی مثنوی ولدنامه، رساله سپهسالار و مناقب العارفین بر پایه نظریه ژرار ژنت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

براساس رویکرد بینامتنیت، هیچ متنی خودبسنده نیست و هر متن در آن واحد، هم بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود. در این جستار به بررسی مناسبات بینامتنی در سه اثر مثنوی ولدنامه سلطان ولد، رساله فریدون بن احمد سپهسالار و مناقب العارفین شمس الدین افلاکی بر پایه نظریه ژرار ژنت پرداخته شد. این پژوهش نشان می دهد که رساله سپهسالار و مناقب العارفین در ساختار و محتوای حکایت ها به اشکال صریح، غیر صریح و ضمنی متاثر از ولدنامه اند. در این میان، اگرچه مناقب العارفین در مقایسه با رساله سپهسالار از حیث محتوایی شاخ و برگ بیشتری پیدا می کند و با مطالب غیرواقعی و افسانه ای آمیخته می شود اما از جهت داستان پردازی و ادبی، جایگاه رفیع تری می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193375 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!