ارائه روش و معیارهایی جدید جهت هدایت ایمن شناورهای سطحی در فرآیند چهارم از چرخه فرماندهی و کنترل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

معمولا در شناورها اگر در فرآیندهای مشاهده، جهت یابی و تصمیم گیری از چرخه فرماندهی و کنترل ریسک یک تهدید خارجی بیش از حد مجاز ارزیابی شود، مطابق رویه های معمول در فرآیند چهارم که اقدام نامیده می شود، فرمانده با تخصیص سلاح با آن مقابله می کند. در این مقاله راهکاری جدید و کنشی با عنوان "هدایت ایمن" پیشنهادشده که در آن فرمانده در فرآیند اقدام قبل از استفاده از تسلیحات، از "مسیریابی ایمن و بهینه" به عنوان اولین زیرفرآیند و از "سامانه های رانش و هدایت و کنترل شناور" به عنوان مهم ترین ابزار مواجهه با تهدید استفاده می کند. برای پیاده سازی روش هدایت ایمن شاخص هایی جدید جهت ارزیابی ریسک و ایمنی یک مسیر، و همچنین توابع معیار و الگوریتمی جدید برای تعیین ایمن ترین مسیر ایمن و تعیین مسیر ایمن بهینه با ایجاد توازن بین مسایل ایمنی و طول مسیر پیشنهاد شده اند. در انتها نیز ایده های مطرح شده درمورد یک کشتی که در معرض ترکیبی از تهدیدات نظامی و غیرنظامی قرار دارد پیاده سازی شده اند. کاربرد روش جدید نه تنها برای شناورهای نظامی مزایای زیادی نسبت به روش استفاده از تسلیحات دارد، بلکه برای شناورهای غیرنظامی مانند شناورهای نفتی و تجاری نیز تنها راه مواجهه با تهدید محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!