معرفی برترین جمعیت های بومی گونه مرتعی خورنال (Cenchrus ciliaris) در استان خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گندمیان پایا جزو مهم ترین گونه های مرتعی در مناطق گرمسیری می باشند. گونه خورنال (Cenchrus ciliaris) یکی از گندمیان علوفه ای چندساله مرتعی است که با بهره مندی از فتوسنتز نوع C4 که مختص مناطق گرم بوده دارای سازگاری بسیار بالایی در مراتع استان خوزستان رویش دارد. تنوع در رویشگاه های این گونه موجب بروز تفاوت هایی در فنوتیپ و عملکرد علوفه اکوتیپ های آن شده است. جهت اجرای این پروژه ابتدا با بررسی آدرس های هرباریومی و پیمایش های صحرایی رویشگاه های گونه سنکروس در استان خوزستان مشخص شد. سپس در زمان مناسب  بذر 13 جمعیت شناسایی شده از رویشگاه های مختلف استان برداشت و اقدام به کشت آنها در ایستگاه تحقیقاتی باغملک شد و به مدت سه سال پس از استقرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بین جمعیت های مورد بررسی از نظر عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته و تعداد پنجه اختلاف معنی دار مشاهده شد. برترین جمعیت از گونه ciliaris Cenchrus مربوط به جمعیت جمع آوری شده از منطقه شوشتر- چم کنار با میانگین عملکرد حدود 220 گرم علوفه خشک در مترمربع با تعداد130 پنجه در بوته و ارتفاع 55 سانتی متر در سال سوم پس از استقرار بود. بین جمعیت های مورد بررسی اختلافات ظاهری از نظر فرم رویشی مشاهده شد به طوری که جمعیت منطقه شوشتر- چم کنار کاملا افراشته بود در حالی که جمعیت جمع آوری شده از منطقه بهبهان حوزه چاه مارین کاملا  گسترده بر سطح زمین بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
238 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2203216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.