برنامه ریزی راهبردی برای توسعه پایدار در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کهیاز استان اصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مناطق حفاظت شده از جمله مهم ترین مناطقی هستند که برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در درازمدت دارای حایز اهمیت هستند. شناخت فرصت ها و تهدید ها در این مناطق جهت برنامه ریزی راهبردی به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت ها (SWOT) یکی از کاربردی ترین رویکردهای شناخت و سنجش وضعیت است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت ها در منطقه حفاظت شده کهیاز با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی نظیر SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و ارایه راهکار مدیریتی مناسب برای توسعه پایدار در این منطقه است. نتایج نشان داد که بالا بودن تنوع زیستی، حضور گونه های شاخص نظیر هوبره و چشم اندازهای زیبا و بکر مهم ترین نقاط قوت این منطقه و نزدیکی به منطقه گردشگری زواره و پناهگاه حیات وحش خارو و نزدیکی به مراکز جمعیتی مهم ترین فرصت های منطقه است. مهم ترین نقاط ضعف، کمبود نیروی انسانی و تجهیرات حفاظتی، حضور دامداران در منطقه و نبود مدیران آگاه و ضعف مدیریت آنها و مهم ترین عوامل تهدید کننده در منطقه کهیاز، چرای بی رویه دام، شکار غیرمجاز و نامناسب بودن زیر ساخت و عدم سرمایه گذاری در منطقه شناسایی شد. ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد بهترین راهبرد مدیریتی در این منطقه، توسعه گردشگری است. تنوع چشم اندازهای طبیعی و بکر و تنوع حیات وحش منطقه شرایط مناسبی برای برگزاری تورهای طبیعت گردی فراهم می کند. توسعه زیرساخت ها و امکانات موردنیاز، تبلیغات موثر با استفاده از فناوری های جدید و سرمایه گذاری مناسب در این حوزه ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
126 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2234473 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!