بررسی اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و علائم جسمی و روانی آن در جمعیت بزرگسال ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

عواملی نظیر انتشار افسارگسیخته کووید- 19 درجهان، محدودیت های اجتماعی وسیع، ابهام در آینده تحصیلی و شغلی، عدم وجود یک درمان دارویی موثر و در نهایت مرگ و میر بالای ناشی از این بیماری، سلامت روان جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت سلامت روان عموم مردم در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا علایم جسمی و روانی اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 در جمعیت بزرگسال ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

روش ها:

 در این مطالعه مقطعی 3029 نفر از جمعیت بزرگسال ایران به روش نمونه گیری در دسترس از تاریخ 20 اردیبهشت الی 14 خرداد 1399 وارد مطالعه شدند. پرسشنامه "جمعیت شناختی" و "مقیاس اضطراب بیماری کرونا" به صورت آنلاین در اختیار مشارکت کنندگان پژوهش قرار گرفت. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 

در بعد کلی اضطراب 18/7 درصد افراد در دسته اضطراب خفیف، 75/5 درصد افراد در دسته متوسط و 5/8 درصد افراد در دسته اضطراب شدید جای گرفتند. در بعد اضطراب روانی 93/1 درصد و در بعد جسمی 85/5 درصد از مشارکت کنندگان علایم اضطراب در سطح متوسط را تجربه کرده اند. طبق بررسی شدت اضطراب کل تجربه شده به تفکیک مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان، شدت اضطراب در زنان، افراد با گروه سنی 30 الی 49 سال، افراد شاغل در زیرگروه علوم پزشکی و افراد با سطح سواد زیر دیپلم بیش از سایر گروه ها بوده است.

نتیجه گیری:

 مطالعه حاضر نشان از وجود اضطراب قابل توجهی در عموم مردم ایران به دنبال شیوع ویروس کووید-19 داشته است. از آن جایی که جامعه نظامی به عنوان گروه قابل اعتماد عموم مردم در شرایط اضطرار برای مقابله با بحران های بیولوژیک مانند کووید-19 و حفظ آرامش مردم مشارکت داشته اند، لذا داده های حاصل از این مطالعه می تواند دید روشنی از وضعیت روانشناختی مرتبط با اضطراب کووید-19 در عموم مردم را در اختیار آن ها قرار دهد تا پروتکل های مراقبتی و پیشگیرانه مختص هر گروه را به صورت عملیاتی و با ضریب نفوذ بالا تهیه نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
142 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2274915 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!